Huyện Phụng Hiệp: Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch

24/02/2022 | 07:43 GMT+7

(HG) - Năm 2022, huyện Phụng Hiệp xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu là tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực I giai đoạn 2021-2025 đạt 3,65%/năm, đến cuối nhiệm kỳ này, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt gần 46 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Đến năm 2025, phấn đấu có 50 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 25% so với hiện nay và 1 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, không còn hợp tác xã yếu kém, xây dựng từ 4-5 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao.

Để làm tốt vấn đề này, huyện đang đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch, kế hoạch, đề án các lĩnh vực cho phù hợp với phát triển nông nghiệp bền vững. Quy hoạch hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông để phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa và du lịch. Củng cố, thành lập mới các hợp tác xã, nhất là các loại hình hợp tác xã sản xuất, dịch vụ cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Khuyến khích, hỗ trợ nông hộ phát triển thành gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp gắn với hình thành nhãn hiệu các sản phẩm hàng hóa của trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Ngoài ra, huyện sẽ hỗ trợ cho các cơ sở thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản thành lập doanh nghiệp, gắn kết với người nông dân. Xây dựng vùng nguyên liệu cho các hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm. Chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa lớn. Chuyển từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao.

Với diện tích đất nông nghiệp gần 40.000ha, trên 80% dân số sống bằng nghề nông, thời gian qua, với cách làm sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nền nông nghiệp huyện Phụng Hiệp đã có bước phát triển khá, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi hàng năm đều tăng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>