Năm mới, khí thế mới

11/02/2022 | 09:18 GMT+7

Vượt qua những khó khăn và thử thách của năm 2021, huyện Châu Thành A bước vào năm 2022 với tất cả quyết tâm. Bên cạnh các lĩnh vực khác, việc giữ vững các danh hiệu, nâng chất các phong trào văn hóa được chú trọng.

Châu Thành A tập trung phát triển du lịch sinh thái miệt vườn. Vừa qua, Homestay Mương Đình chính thức hoạt động, là sản phẩm du lịch mới của huyện này.

Quyết tâm ngay đầu năm mới

Ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, cho biết: Vượt qua những khó khăn và thách thức của năm 2021 ngay từ đầu năm 2022, huyện nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo tiền đề phát triển theo các định hướng chiến lược của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, trước hết là cụ thể hóa và hoàn thiện định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, trung tâm thương mại, để tạo điều kiện thuận lợi sản xuất, kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa và tiêu thụ các mặt hàng nông sản; phát triển mạng lưới dịch vụ ở nông thôn, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của Nhân dân, nhất là dịch vụ về vận tải, y tế, giáo dục, viễn thông, bảo hiểm, tín dụng, quảng cáo, các điểm lưu trú...

Huyện tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, trong đó phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, chú trọng về chất lượng, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng các loại hình du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; quy hoạch từng vùng để phát triển các loại cây, con giống phù hợp, dần hình thành những vùng nông sản tập trung với chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; quan tâm việc duy trì, nâng chất, mở rộng các cánh đồng lớn. Chỉ đạo các ngành có liên quan, các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, nhất là nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, chuyển đổi số, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục nhân rộng và phát triển các hợp tác xã, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi...

Xây dựng, nâng chất đồng bộ các danh hiệu

Huyện Châu Thành A sẽ đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trong năm, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao với các xã còn lại là Trường Long A, Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, Tân Phú Thạnh.

Là địa phương đang thực hiện quyết liệt để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Tân Phú Thạnh tập trung nâng chất từng tiêu chí, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội. Thu nhập bình quân đầu người ở địa phương hiện đạt 65 triệu đồng/người/năm, xã có trên 600 mô hình sản xuất hiệu quả. Ông Hồ Thanh Triết, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Thạnh, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Chúng tôi xây dựng và thực hiện từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế tại địa phương và quyết tâm về đích sớm.

Cùng với đó, giữ vững và nâng chất các danh hiệu Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng là một trong những mục tiêu quan trọng. Năm nay, huyện quyết tâm giữ vững danh hiệu 100% xã, thị trấn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, xây dựng 1 thị trấn văn minh đô thị theo tiêu chí nâng cao; tiếp tục phát động và tổ chức tốt từng cấp cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, địa phương sẽ tập trung nâng chất danh hiệu gia đình văn hóa, tạo thêm nhiều sân chơi ý nghĩa để các gia đình có dịp giao lưu học hỏi, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ ở địa phương…

Đầu tư phát triển kinh hế, hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng cũng là cách làm lâu dài để hướng đến khai thác và phát triển du lịch của địa phương. Ông Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, nhấn mạnh: “Ra mắt Homestay Mương Đình trong dịp tết vừa qua là kết quả của một quá trình định hình phát triển du lịch trên địa bàn. Huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện đề án phát triển du lịch, phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, văn hóa và di tích lịch sử, góp phần tạo điểm nhấn, đưa du lịch Châu Thành A phát triển lên một bước mới”.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>