• Hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng
  • Với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” trên tinh thần “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”,
  • Tăng cường nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự
  • 09:01, 17/11/2023
  • Mạnh dạn phản ánh, đề xuất và nêu giải đáp cụ thể, hợp lòng dân, là kết quả của buổi Hội nghị Công an huyện Vị Thủy lắng nghe ý kiến của ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn vừa được đơn vị tổ chức.
  • Nỗ lực tăng gia sản xuất ở doanh trại
  • 08:29, 15/11/2023
  • Là một trong 3 đơn vị, địa phương được Quân khu 9 chọn làm điểm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến trong Quân đội bảo đảm phù hợp, an toàn, bền vững giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030”
  • Điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  • 08:35, 09/11/2023
  • Hiểu rõ tầm quan trọng của người dân trong đảm bảo an ninh trật tự nên thời gian qua, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người mạnh dạn tham gia phòng, chống tội phạm, đạt nhiều kết quả nổi bật.