• Nhiều cán bộ, viên chức được nâng lương trước thời hạn
  • 14:43, 08/04/2024
  • (HGO) – Sáng ngày 8-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội.
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy
  • 13:45, 07/04/2024
  • (HG) - Đó là một trong những nội dung trong Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024, của UBND tỉnh. Cụ thể, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
  • Nhiều kết quả về ngoại giao kinh tế của tỉnh
  • 13:44, 07/04/2024
  • (HG) - UBND tỉnh cho biết, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm tỉnh đều ban hành Kế hoạch đoàn đi một số nước để kêu gọi xúc tiến đầu tư các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh, qua đó đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 25 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 1,103 tỉ USD.