Hơn 280 tỉ đồng thực hiện dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm

02/06/2023 | 07:49 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Hưng Phát là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2022.

Vốn đầu tư của dự án là 280,429 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 56,1 tỉ đồng, còn lại là vốn huy động. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành hoàn thành 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Trách nhiệm của nhà đầu tư là ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Châu Thành để được hướng dẫn các trình tự, thủ tục về lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và đầu tư dự án theo đúng quy định. Đồng thời, thực hiện định kỳ chế độ báo cáo thực hiện dự án trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo từng quý, năm...

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, hướng dẫn nhà đầu tư báo cáo định kỳ tiến độ dự án và thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng các quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai; quản lý việc sử dụng đất, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của nhà đầu tư theo đúng quy định. Sở Xây dựng, UBND huyện Châu Thành hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình; quản lý cấp phép đầu tư xây dựng công trình tại dự án theo đúng quy định. UBND huyện Châu Thành phối hợp với nhà đầu tư cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đúng theo quy định...

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>