HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,932,517 lượt truy cập
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • 08:49, 26/09/2018
 • Thiết bị chuyên dụng, xe ô tô, xe chuyên dùng và sà lan đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Hậu Giang do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang, số 16, Nguyễn Công Trứ, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
 • THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2018
 • 17:05, 10/09/2018
 • Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-BQL ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 08:39, 04/09/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 09:37, 31/08/2018
 • Chương trình tặng quà khách hàng khi thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
 • BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
 • 09:49, 27/08/2018
 • Nhằm bổ sung, đội ngũ viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 08:13, 27/08/2018
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau: