HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,536,125 lượt truy cập
  • Thông báo đấu giá tài sản
  • 09:10, 24/05/2019
  • I. TS của Chi cục THADS TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ, CTXD và cây trồng trên đất cùng TBĐ 05 tại KV.6, phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Gồm: