HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
52,775,683 lượt truy cập
 • Kỳ 9: Quyền và nghĩa vụ của người lao động
 • 08:40, 04/04/2017
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2015 bao gồm quy định chi tiết về việc ký kết hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp và những quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 • THÔNG BÁO
 • 07:51, 03/04/2017
 • Về việc mời tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017
 • Thông Báo
 • 08:32, 31/03/2017
 • ​​​​​​​Về việc bán đấu giá tài sản
 • Kỳ 8: Hỗ trợ học nghề
 • 08:27, 31/03/2017
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2015 bao gồm quy định chi tiết về việc ký kết hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp và những quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Thông Báo
 • 08:14, 31/03/2017
 • ​​​​​​​Về việc tìm đối tác bán thỏa thuận phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
 • Kỳ 7: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • 07:53, 30/03/2017
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2015 bao gồm quy định chi tiết về việc ký kết hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp và những quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung chi tiết gồm: