HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,388,231 lượt truy cập
  • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • 09:38, 18/10/2017
  • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá:
  • THÔNG BÁO
  • 09:07, 13/10/2017
  • ​​​​​​​V/v tìm kiếm doanh nghiệp tiêu thụ tro, xỉ Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
  • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • 08:31, 18/09/2017
  • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá: