HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
54,620,281 lượt truy cập
  • Thông báo
  • 08:26, 26/04/2017
  • Mời tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020”
  • Kỳ 9: Quyền và nghĩa vụ của người lao động
  • 08:40, 04/04/2017
  • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2015 bao gồm quy định chi tiết về việc ký kết hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp và những quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
  • THÔNG BÁO
  • 07:51, 03/04/2017
  • Về việc mời tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017