HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
77,059,266 lượt truy cập
 • Xuất khẩu lao động: Có đi là gặt hái được kết quả !
 • Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ được nêu lên trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh. Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng công tác này đã và đang đem lại những lợi ích, kết quả nổi bật, nhất là trong giảm nghèo.
 • Để thanh niên đi đúng đường…
 • 07:32, 23/09/2016
 • Giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ là một nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra và sẽ tập trung thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.
 • Trường nghề tự đổi mới
 • 08:13, 16/09/2016
 • Với mục tiêu đào tạo đội ngũ lao động đáp ứng nhu cầu xã hội, các trường trung cấp, cao đẳng đẩy mạnh việc liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đó cũng là nét đổi mới thiết thực, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 • Nâng chất văn hóa vì chất lượng cuộc sống
 • 07:27, 09/09/2016
 • Theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ là có 50% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
 • Thay đổi tư duy để thu hút đầu tư
 • 07:21, 26/08/2016
 • Nghị quyết Tỉnh ủy đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Hậu Giang sẽ trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
 • Xây dựng chương trình phát triển đô thị phù hợp
 • 07:34, 19/08/2016
 • Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, từ nay đến năm 2020, thành phố Vị Thanh sẽ trở thành đô thị loại II, còn thị xã Long Mỹ sẽ trở thành đô thị loại III. Vì thế, chương trình phát triển của hai đô thị này đang được cơ quan chuyên môn và các đơn vị kể trên gấp rút thực hiện.
 • Đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống
 • 07:53, 05/08/2016
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (nghị quyết) chỉ rõ, trong 5 năm tới, đất nước ta tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó nông dân đóng vai trò không hề nhỏ với nhiệm vụ này.
 • Nâng cao chất lượng công tác dân vận
 • 07:41, 22/07/2016
 • “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ghi nhớ lời Bác dạy, công tác dân vận thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.