HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
63,652,131 lượt truy cập
 • Quyết tâm giảm nghèo
 • Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tăng cao. Vì vậy, cần có giải pháp căn cơ, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
 • Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống
 • 10:06, 29/04/2016
 • Sau đại hội đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Phụng Hiệp có nhiều nỗ lực, hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.
 • Phấn đấu trở thành đô thị loại II
 • 19:04, 21/04/2016
 • Sau hơn 5 năm được công nhận, thành phố Vị Thanh đã có nhiều nỗ lực xây dựng thành phố phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Đây là những tiền đề quan trọng để thành phố vươn lên trở thành đô thị loại II, một đô thị văn minh, hiện đại đến năm 2020.
 • Quan tâm cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số
 • 07:51, 15/04/2016
 • Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo” của Tỉnh ủy (Đề án), thị xã Ngã Bảy được chọn làm đơn vị điểm.