HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,251,822 lượt truy cập
 • Nâng cao chất lượng công tác dân vận
 • 07:41, 22/07/2016
 • “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ghi nhớ lời Bác dạy, công tác dân vận thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.
 • Đưa nghị quyết vào cuộc sống
 • 07:24, 04/07/2016
 • Đến thời điểm này, huyện Châu Thành đã thực hiện tốt việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Song song đó, việc thực hiện nghị quyết cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.
 • Chú trọng đào tạo cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số
 • 07:17, 24/06/2016
 • Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng.
 • Hướng mở xây dựng xã hội học tập
 • 06:13, 17/06/2016
 • Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020” (đề án) của Chính phủ,
 • Hướng phát triển cho văn hóa, thể thao và du lịch
 • 07:53, 10/06/2016
 • Quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, là cơ sở để ngành phát triển một cách toàn diện. Nhưng để thực hiện đạt kết quả trọn vẹn, vẫn còn nhiều chuyện cần quan tâm.
 • Phát triển đảng viên những tháng đầu năm
 • 09:13, 03/06/2016
 • Nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới, ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, các chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.
 • Tạo bệ phóng cho đô thị Ngã Bảy
 • 07:04, 27/05/2016
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: “Xây dựng thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2020”.