HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
99,740,491 lượt truy cập
  • Giải pháp giảm thiểu khí nhà kính trong canh tác lúa
  • 07:59, 14/08/2018
  • Hơn 4 năm qua, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Nguyễn Thị Kiều đã nghiên cứu đề tài “Giải pháp kỹ thuật giảm lượng axit hữu cơ và giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa trên đất phèn và đất phù sa tỉnh Hậu Giang” nhằm giúp giảm thiểu vấn đề tiêu cực này.