HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
73,290,019 lượt truy cập
 • Thiết thực các mô hình đột phá
 • 08:24, 06/12/2018
 • Đầu năm đến nay, công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tích cực triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình mang tính đột phá, góp phần thiết thực trong công tác chăm lo lợi ích chính đáng và thu hút đoàn viên công đoàn, người lao động.
 • Dân vận tạo tiền đề cho phát triển
 • 08:19, 04/12/2018
 • Thật vậy, để hình thành một con đường giao thông nông thôn không thể thiếu công tác vận động quần chúng nhằm giải phóng mặt bằng, hiến đất, đóng góp tiền của thực hiện;
 • Đồng hành cùng sự phát triển kinh tế nông nghiệp
 • 08:40, 03/12/2018
 • Thông qua các phong trào cũng như chương trình hỗ trợ hội viên mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2018, Hội Nông dân thành phố Vị Thanh đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp chung của địa phương.
 • Cơ bản hoàn thành công tác năm
 • 08:33, 06/11/2018
 • Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm.