• Hỗ trợ nông dân phát triển thương mại điện tử
  • 08:16, 12/11/2021
  • (HG) - Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, vừa có buổi làm việc với Sở Công thương về hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển thương mại điện tử (TMĐT). Tham dự có ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đốc Sở Công thương.
  • Tăng cường đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
  • 08:29, 10/08/2021
  • (HG) - Nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời đại số, góp phần tiêu thụ nông sản và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch Covid-19, thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh tại