HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,945,834 lượt truy cập
  • Điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên với cát, sỏi, đá xây dựng
  • 08:25, 28/02/2020
  • (HG) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3-2020.
  • Dồn sức thu thuế
  • 08:24, 28/02/2020
  • Theo dự báo, năm nay nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh có những khó khăn. Trong khi đó, đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nên toàn ngành thuế đang tập trung dồn sức để hoàn thành.
  • Nỗ lực thu ngân sách nhà nước
  • 08:52, 24/02/2020
  • Thành phố Vị Thanh đang tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác thu, chi ngân sách.