• Đối thoại với công dân huyện Châu Thành
  • 09:58, 31/07/2020
  • (HG) - Ngày 30-7, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tỉnh có buổi đối thoại với hộ ông Trần Văn Năm, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.
  • Tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp
  • 09:57, 31/07/2020
  • (HG) - Nhằm tăng cường công tác cải thiện môi trường kinh doanh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ,