HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
96,989,351 lượt truy cập
  • 13 xã được tái công nhận tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm
  • 09:17, 28/11/2019
  • (HG) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, qua công tác kiểm tra công nhận hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn 31 xã thuộc đối tượng lập hồ sơ đề nghị tái công nhận tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.