HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,941,305 lượt truy cập
  • Việt Nam đề xuất Australia mở cửa thị trường nông, thủy sản
  • Tại cuộc họp của Nhóm công tác thương mại, thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam - Australia, hai bên đã rà soát tình hình triển khai các nội dung tại cuộc họp Nhóm công tác năm 2019, thảo luận các vấn đề thương mại song phương, đa phương và các diễn đàn khu vực và quốc tế.