• Việt Nam mong muốn hợp tác với Đức về nông nghiệp và đổi mới sáng tạo
  • 05:29, 27/02/2023
  • Từ ngày 23 đến 25-2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc với các ban, ngành Đức nhằm tiếp nối và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác với nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và đổi mới sáng tạo.
  • Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Dominicana
  • 06:17, 23/02/2023
  • Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), do Tổng Bí thư Miguel Mejia, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 18 đến 26-2.