Bổ sung danh mục 17 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

06/10/2023 | 08:02 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ngoài các danh mục dự án tại Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh bổ sung danh mục 17 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, với diện tích sử dụng đất khoảng 1.339,51ha, diện tích đất ở khoảng 530,9ha, diện tích sàn dự kiến 11.372.822m2.

Cụ thể, thành phố Vị Thanh có 1 dự án, điều chỉnh quy mô sử dụng đất từ 59,7ha lên khoảng 77ha, diện tích đất ở khoảng 32,3ha, diện tích sàn dự kiến 693.000m2.Thành phố Ngã Bảy có 2 dự án, diện tích sử dụng đất khoảng 53,67ha, diện tích đất ở khoảng 21,47ha, diện tích sàn dự kiến 429.360m2. Huyện Phụng Hiệp có 1 dự án, diện tích sử dụng đất khoảng 1,53ha, diện tích đất ở khoảng 0,69ha, diện tích sàn dự kiến 6.885m2. Huyện Châu Thành có 11 dự án, diện tích sử dụng đất khoảng 1.203,2ha, diện tích đất ở khoảng 474,8ha, diện tích sàn dự kiến 10.210.377m2. Huyện Châu Thành A có 2 dự án, diện tích sử dụng đất khoảng 4,15ha, diện tích đất ở khoảng 1,66ha, diện tích sàn dự kiến 33.200m2.

Ngoài ra, điều chỉnh, bổ sung 19 dự án phát triển nhà ở bằng hình thức tạo quỹ đất sạch, khai thác quỹ đất, diện tích sử dụng đất khoảng 71,227ha, diện tích đất ở khoảng 28,51ha, diện tích sàn dự kiến 285.109m2. Bên cạnh đó, cũng có một dự án được điều chỉnh tên.

Mục đích điều chỉnh bổ sung lần này để cập nhật bổ sung danh mục các dự án phát triển nhà ở bằng hình thức tạo quỹ đất sạch, khai thác quỹ đất giai đoạn 2021-2025; các dự án trong danh mục phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở và làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư...

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>