Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh: Được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng

13/11/2023 | 07:23 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh vừa thống nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định cho gia hạn đối với phần diện tích đất 116.981,5m2 (vị trí đất thuộc phân kỳ 1 của dự án) để triển khai thực hiện dự án: Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Khi hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn không đưa đất vào sử dụng, triển khai thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013. Lý do gia hạn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ).

UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Vị Thanh kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đối với phần diện tích đất được gia hạn tiến độ sử dụng đất nêu trên khi kết thúc thời gian gia hạn 24 tháng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển thông tin địa chính sang Cục Thuế tỉnh để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính đối với thời gian gia hạn sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vị Thanh theo dõi quá trình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn, trường hợp quá 24 tháng gia hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn không đưa đất vào sử dụng thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất theo đúng quy định. Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với các ngành chức năng có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định...

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>