Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy: Kết quả bước đầu sau thí điểm tự chủ

23/01/2023 | 11:54 GMT+7

Là 1 trong 2 bệnh viện được chọn thí điểm thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn năm 2020-2022 của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu khi thực hiện tự chủ.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tiếp tục thực hiện Phương án tự chủ đảm bảo hoàn toàn chi thường xuyên giai đoạn 2022-2026.

“Dù khó khăn do dịch Covid-19, vẫn tự chủ tài chính đảm bảo 100% chi thường xuyên, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao y đức, phát triển được kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh ngày càng cao của người dân”, ông Huỳnh Văn Huân, Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ kết quả sau 3 năm thực hiện Phương án tự chủ bệnh viện.

Qua 3 năm thí điểm tự chủ trong bối cảnh dịch Covid-19, bệnh viện đã nỗ lực như thế nào để đảm bảo 100% chi thường xuyên, không mất cân đối thu - chi, thưa ông ?

- Điểm quan tâm nhất để đánh giá hiệu quả tự chủ là bệnh viện có thể đảm bảo 100% chi thường xuyên trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2020 kết dư trên 23,5 tỉ đồng, năm 2021 kết dư hơn 4,4 tỉ đồng, năm 2022 kết dư trên 8,6 tỉ đồng. Chúng tôi đã luôn nỗ lực để tăng chất lượng dịch vụ, tăng sự hài lòng, tạo dựng niềm tin của người bệnh. Chất lượng điều trị luôn được quan tâm từng bước cải thiện, tai biến được ngăn chặn hiệu quả, đáp ứng hài lòng người bệnh ngày càng tăng.

Ngay từ khi thực hiện Phương án tự chủ, bệnh viện tập trung đào tạo cho các chuyên khoa sâu ở tất cả các lĩnh vực với 53 viên chức được bồi dưỡng từ 1-6 tháng. Đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng với 43 viên chức, để nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển về chuyên môn, kỹ thuật của bệnh viện.

Song song đó, bệnh viện đã triển khai 186 kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới, trong đó, có 7 kỹ thuật loại 1: kỹ thuật ghi điện não đồ thông thường, kỹ thuật đo chức năng hô hấp, đặt catherter lọc máu cấp cứu, phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco), phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL, điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức, nội soi thực quản - dạ dày lấy dị vật; thực hiện thành công hai kỹ thuật gồm phẫu thuật cắt đoạn, nối ruột và tháo lồng ruột bằng hơi. Nâng kỹ thuật thực hiện theo phân tuyến hạng 2 của bệnh viện đạt gần 60%.

Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tình hình khám, chữa bệnh đã chuyển biến hồi phục trở lại những tháng gần đây. Kỳ vọng việc thực hiện tự chủ trong giai đoạn tới sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Ngoài tự đảm bảo 100% chi thường xuyên, thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự đã có những tín hiệu khả quan gì, thưa ông ?

- Theo nhận định của Ban Giám đốc Bệnh viện; Trong suốt giai đoạn thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đã hoàn thành được nhiệm vụ, kết quả chưa đạt như mong muốn nhưng đã có sự đổi mới trong khâu tổ chức bộ máy, nâng cao y đức, chất lượng phục vụ.

Chúng tôi đã điều chỉnh tổ chức bộ máy tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm được 2 khoa, phòng so với trước, từ 22 khoa, phòng giảm còn 20 khoa, phòng. Đã điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ 4 đơn vị để kiện toàn tổ chức, tăng hiệu quả hoạt động, cơ cấu hợp lý. Về nhân sự đã chủ động thực hiện quyền nhận biên chế theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đã khắc phục được tình trạng thiếu nguồn nhân lực tồn tại trước đây. Toàn bệnh viện với quy mô 450 giường bệnh có 280 biên chế vẫn đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu điều trị, cho thấy nguồn nhân lực đã được sử dụng hiệu quả hơn rất nhiều.

Bệnh viện luôn quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng niềm tin của người bệnh.

Vậy còn những khó khăn, bất cập, trăn trở gì khi thực hiện Phương án tự chủ, thưa ông ?

- Hàng năm, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, đưa ra các giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nhìn chung hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đều không đạt được theo phương án đề ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là điểm bất lợi đối với bệnh viện khi thực hiện tự chủ trong giai đoạn này. Chúng tôi còn gặp khó khăn khi giá dịch vụ khám, chữa bệnh do Nhà nước ban hành chưa được cơ cấu toàn bộ chi phí, như: chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản,… Chưa tách và rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ công. Một số chính sách là điều kiện quan trọng để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với đơn vị sự nghiệp công chưa được sửa đổi và ban hành đầy đủ, kịp thời nên khi mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ gặp nhiều khó khăn, chưa triển khai được dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu nên việc khai thác các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển còn hạn chế. Việc tăng nguồn thu còn chậm, chưa có bước chuyển biến.

Cơ sở vật chất bệnh viện đã quá tải, xuống cấp do đã được xây dựng và sử dụng 12 năm. Ban đầu chỉ 200 giường bệnh, nay đã triển khai đến 450 giường bệnh nhưng chưa được đầu tư xây dựng mở rộng. Trang thiết bị y tế có đề nghị bổ sung nhưng công tác mua sắm còn chậm do vướng các thủ tục đã ảnh hưởng đến việc triển khai các kỹ thuật điều trị mới.

Bệnh viện bị động trong công tác đấu thầu thuốc và có những thời điểm tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế để phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân còn xảy ra thường xuyên, chưa có biện pháp khắc phục triệt để đã gây bức xúc trong Nhân dân, gây khó khăn cho công tác nâng cao chất lượng điều trị.

Bệnh viện vừa được UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ tài chính giai đoạn tiếp theo năm 2022-2026, ông có thể chia sẻ về những định hướng của phương án tự chủ này ?

- UBND tỉnh đã có Quyết định số 138 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ tiếp theo cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, bệnh viện là đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên giai đoạn 2022-2026 với chỉ tiêu dự toán tổng thu năm 2022 là 100 tỉ đồng, năm 2023 là 101 tỉ đồng, năm 2024 là 103 tỉ đồng, năm 2025 là 105 tỉ đồng, năm 2026 là 110 tỉ đồng. Dự toán giao tổng thu hàng năm có chiều hướng gia tăng đòi hỏi chúng tôi phải có sự nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu này.

Bệnh viện đã xây dựng Phương án tự chủ tài chính rất cụ thể giai đoạn 2022-2026. Về tổ chức bộ máy từ 20 khoa, phòng hiện tại chúng tôi sẽ phát triển thành lập mới thêm 5 khoa, nâng tổng số khoa, phòng của bệnh viện lên 25 khoa, phòng. Dự kiến thành lập mới Khoa Phổi - Thận, Khoa Nội - Thần kinh, Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Khoa Điều trị tổng hợp. Về nhân sự, sẽ có kế hoạch để tăng về biên chế, tăng giường bệnh với kế hoạch đến năm 2026 thực kê trên 760 giường. Chỉ tiêu tổng số lượt khám bệnh hàng năm cũng xây dựng kế hoạch tăng dần đến năm 2026.

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, chúng tôi mong muốn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng thêm khoảng 200 giường bệnh. Quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại để triển khai được nhiều kỹ thuật mới, tăng hiệu quả điều trị. Bệnh viện cũng mong muốn sớm được phê duyệt giá dịch vụ theo yêu cầu. Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, bệnh viện sẽ chủ động và tiếp tục quan tâm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thay đổi nhận thức, phong cách phục vụ của nhân viên y tế, tăng sự hài lòng của người bệnh.

Xin cảm ơn ông !

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>