HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,446,453 lượt truy cập

Đẩy mạnh công tác truyền thông cộng đồng về HIV/AIDS

20/09/2019 | 08:37 GMT+7

(HG) - 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã tiến hành cấp phát 3.000 tờ rơi (1.000 tờ gấp về dự phòng lây nhiễm HIV qua đường máu, 1.000 tờ gấp không phát hiện = không lây truyền, 1.000 tờ gấp về bảo hiểm với người nhiễm HIV); cấp phát 1.980 cuốn tạp chí AIDS và cộng đồng cho các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể…

Qua đó, góp phần giúp công tác truyền thông can thiệp và huy động cộng đồng thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được thực hiện ngày càng hiệu quả.   

G.K

Viết bình luận mới