HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
155,757,926 lượt truy cập
 • Trao “cần câu” giúp thoát nghèo
 • Thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân ở thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) được hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 • Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ
 • 08:28, 29/12/2023
 • Vi chất dinh dưỡng gồm vitamin và khoáng chất, đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất năng lượng, hỗ trợ chức năng miễn dịch, giúp trẻ có sức khỏe tối ưu nhất.
 • Nâng cao năng lực mạng lưới dinh dưỡng cơ sở
 • 05:12, 28/12/2023
 • Mạng lưới dinh dưỡng cơ sở được quan tâm củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và thực hiện tốt chương trình can thiệp “Cải thiện dinh dưỡng” cho trẻ ở tỉnh.
 • Đa dạng truyền thông cải thiện dinh dưỡng cho trẻ
 • 09:14, 25/12/2023
 • Năm 2023, ngành y tế tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động truyền thông, đa dạng hình thức nhằm nâng cao nhận thức và huy động toàn xã hội quan tâm chăm sóc dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
 • Mô hình nhiều triển vọng
 • 06:51, 27/11/2023
 • Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với mô hình nuôi dê thương phẩm nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A đạt nhiều kết quả bước đầu.
 • Tăng tốc thực hiện giảm nghèo bền vững
 • 06:31, 30/10/2023
 • Thành phố Ngã Bảy đang tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, quyết tâm triển khai các dự án, tiểu dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 • Nỗ lực giảm nghèo bền vững
 • 09:13, 20/10/2023
 • Các ngành, địa phương của thị xã Long Mỹ tích cực thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân.
 • Chăm lo đời sống hộ nghèo: Trách nhiệm chung
 • 09:04, 19/10/2023
 • Những năm qua, công tác chăm lo đời sống hộ nghèo luôn được tỉnh chú trọng, huy động được đông đảo nguồn lực tham gia. Trước sự chăm lo này, những người nghèo đều cố gắng vươn lên...
 • Truyền thông tốt giúp giảm nghèo bền vững
 • 10:43, 18/10/2023
 • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, nâng cao nhận thức của mọi người về giảm nghèo.
 • Tiếp cận thông tin để giảm nghèo
 • 07:13, 16/10/2023
 • Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, các cấp, các ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, giúp người nghèo tiếp cận các thông tin hữu ích, vươn lên thoát nghèo bền vững.