Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên

31/08/2023 | 10:04 GMT+7

(HG) - Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho biết, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định 1468/QĐ-UBND Hậu Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực tổng hợp, lĩnh vực đất đai, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hậu Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/8/2023.

Theo đó, công bố danh mục 2 thủ tục hành chính mới ban hành, 40 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 9 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực tổng hợp, lĩnh vực đất đai, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hậu Giang. Trong đó, ban hành mới 2 loại thủ tục về tài nguyên nước là đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển, nước dưới đất và trả lại giấy phép. Sửa đổi, bổ sung 40 thủ tục như khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm; cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm…

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>