Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất

14/06/2024 | 07:17 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang cho biết, tới đây sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất ở nông thôn. Triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, sản lượng, giảm giá thành sản xuất tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường,... nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao hiệu quả việc sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hậu Giang luôn quan tâm quảng bá, xúc tiến đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của tỉnh.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc trong xây dựng nông thôn mới gồm: Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: T.TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>