Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

14/06/2024 | 15:58 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 14-6, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Đây là hội thảo thứ 3 nhằm trong chuỗi các hội thảo cho đề tài khoa học cấp tỉnh do Sở Tư pháp chủ trì, thực hiện.

Quang cảnh hội thảo.

Theo Sở Tư pháp, đến nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh có 41 thành viên, hội đồng cấp huyện có 209 thành viên; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có 48 người, báo cáo viên pháp luật cấp huyện có 170 người và hơn 1.130 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Trong những năm qua, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, phù hợp với nhu cầu xã hội, với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bám sát với nội dung, đối tượng, địa bàn.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo đánh giá ở một số nơi chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác phối hợp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được duy trì thường xuyên; các biện pháp tuyên truyền còn thiếu tính sáng tạo, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong đó, có thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật ra dân trong giai đoạn hiện nay; phổ biến, giáo dục pháp luật qua việc ứng dụng khoa học công nghệ và cuộc cách mạng 4.0; vấn đề đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thông qua hội thảo là cơ sở để ngành tư pháp tỉnh nghiên cứu, xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>