Thành phố Ngã Bảy: Ít nhất 80% người nghiện có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ cai nghiện ma túy

09/04/2024 | 09:06 GMT+7

(HG) - Đó là một trong số chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024, vừa được UBND thành phố Ngã Bảy ban hành.

Cụ thể, về công tác phối hợp, tuyên truyền kiến thức phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người bằng các hình thức nội dung phù hợp có trọng tâm, trọng điểm, kế hoạch đề ra chỉ tiêu 100% xã, phường trên địa bàn tổ chức duy trì thường xuyên ít nhất 1 hình thức tuyên truyền về phòng ngừa ma túy, mại dâm và mua bán người. Kế hoạch cũng đề ra chỉ tiêu ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 70% học sinh các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến, chính sách pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm.

100% xã, phường cấp phát tài liệu liên quan về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người. 100% xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người và lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS… Ít nhất 80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy; 100% đối tượng sau khi được xác định tình trạng nghiện phải được triển khai kịp thời các hình thức cai nghiện (cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc cai nghiện bắt buộc).

Ngoài ra, người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy trong tổng số người nghiện được cai nghiện đạt từ 40% trở lên. Xét công nhận cho xã, phường làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm đạt từ 90 điểm trở lên. 100% trường hợp người sau cai nghiện, nạn nhân bị mua bán, người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng và thực hiện các chính sách theo quy định.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>