Ban hành Sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

11/08/2023 | 11:05 GMT+7

(HG) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa ban hành Sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Việc ban hành sổ tay nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Nội dung Sổ tay gồm 3 phần: Một số vấn đề nghiệp vụ cần nắm vững khi xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 1904, ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ; Quyết định số 118, ngày 09/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy về việc ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng” của chi bộ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ tiếp cận nhanh nhất những nội dung cơ bản về các quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

TĂNG MINH NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích