Cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

27/12/2023 | 09:56 GMT+7

(HG) - Qua 5 năm tỉnh triển khai thực hiện Quy định số 08 ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với Quy định số 1972 ngày 23-5-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị” đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng viên ở ấp Thạnh Xuân (bên phải), xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh vận động, hướng dẫn người dân xây dựng cảnh quan sạch đẹp.

Nổi bật, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình sinh hoạt và công tác luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ trong thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công việc luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm và việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị mình. Đa số cán bộ, đảng viên tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy nhìn nhận một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tính gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, chấp hành quy định về thời gian làm việc; chưa tự giác nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và tài liệu học tập phục vụ công tác chuyên môn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Quy định số 08 ở một vài chi bộ còn hạn chế, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa kịp thời kiểm tra đôn đốc để xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thông qua thực hiện Quy định số 08 góp phần củng cố, nâng lên lòng tin của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Để phát huy hơn nữa kết quả này trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Bí thư Tỉnh ủy còn lưu ý người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thể hiện vai trò nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân học tập, noi theo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự là tấm gương tiêu biểu, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, đúng quan điểm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>