Chủ động trao đổi, nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn phát sinh

15/08/2023 | 18:40 GMT+7

Thời gian qua, việc tăng cường phối hợp giữa Thành ủy Vị Thanh với Trường Chính trị trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm đề xuất các vấn đề để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả.

Một trong những hoạt động nâng chất là Hội LHPN thành phố ra mắt công trình đường hoa, nhà sạch.

Nghiên cứu, đề xuất nhiều vấn đề

Sản phẩm của hoạt động lý luận ở thành phố Vị Thanh thời gian qua gặt hái được nhiều kết quả rất đáng kể, đó là hệ thống các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chính sách, quy định… soi đường cho phát triển đi lên vượt bậc từ sau khi trở thành tỉnh lỵ đến nay.

Trong đó có công tác phối hợp giữa Thành ủy Vị Thanh với Trường Chính trị về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất các chủ trương, định hướng nhằm triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị…

Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tổ chức đăng ký thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường liên quan đến thành phố ở các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, nông thôn mới…

Cụ thể là đề tài: “Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang - thực trạng và giải pháp”, với việc tìm hiểu về cơ sở, thực trạng cùng những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới, qua đó xác định phương hướng, giải pháp, kiến nghị để xây dựng nông thôn mới thêm tiến bộ.

Là đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động của hội LHPN cơ sở ở thành phố Vị Thanh hiện nay”; đề tài: “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện nay - từ thực tiễn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy”. Đề tài: “Công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn hiện nay”; đề tài: “Nâng cao vai trò đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng chính quyền ở xã Hỏa Lựu - thành phố Vị Thanh”.

Cùng với đó, khi cán bộ, đảng viên của thành phố được học các lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị đào tạo, phối hợp đào tạo, đã viết hàng trăm đề tài nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp có nội dung liên quan đến địa phương, kèm những đề xuất, kiến giải hữu ích cho thành phố phát triển hài hòa, bền vững trong tương lai.

Theo đánh giá, công tác phối hợp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cũng như sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để học viên viết đề tài nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp trên địa bàn có nhiều thuận lợi. Thái độ nghiên cứu, đánh giá của người nghiên cứu nghiêm túc; phương pháp thực hiện bài bản, khoa học…

Ở phần cuối đề tài của người nghiên cứu là những điều đáng quan tâm về các đề xuất, kiến nghị thuyết phục. Cụ thể, nông thôn mới thì cần gì nữa để nâng chất hơn; đô thị thì cần gì nữa để trật tự xây dựng đi vào nề nếp, đời sống thị dân đồng đều, xã hội phát triển hài hòa; là về vấn đề phải nâng chất đoàn thể; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; về giảm nghèo bền vững, vươn lên khá giàu…

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận

Thời gian tới, Thành ủy Vị Thanh sẽ tăng cường sự lãnh đạo đối với các cấp ủy đảng về công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Cụ thể, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, sớm ban hành cơ chế khuyến khích sáng tạo trong nghiên cứu lý luận; tổ chức trao đổi, đối thoại về các vấn đề lý luận có ý kiến khác liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương đặt ra nhằm bổ sung vào quan điểm, mục tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục kiện toàn các cơ quan nghiên cứu lý luận, phân định rõ chức năng và nhiệm vụ; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị được phân công, nhất là các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học; xây dựng, tổ chức nghiên cứu các đề tài phát sinh từ đòi hỏi của thực tiễn.

Thành ủy cũng sẽ chỉ đạo xây dựng và phát triển thí điểm đội ngũ nghiên cứu lý luận, giúp cho Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra; nghiên cứu bổ sung ngân sách phục vụ tốt hơn cho việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở địa phương trong thời gian tới.

Với Trường Chính trị, Thành ủy sẽ không ngừng phối hợp trong trao đổi, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên trao đổi các vấn đề giữa lý luận và thực tiễn phát sinh. Cần thiết sẽ đặt hàng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị thực hiện các đề tài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về phát triển đô thị thông minh, phát triển đô thị xanh, về du lịch sinh thái thành phố; về học tập, làm theo gương Bác - thực trạng và những vấn đề đặt ra…

Đảng ta đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, định hướng chính sách. Thực hiện nghiêm quy định dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, tạo môi trường dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của các tổ chức và cá nhân. Chú trọng cập nhật kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; sớm kết luận những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ, phát triển, hoàn thiện đường lối, chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

 

HUỲNH VĂN HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>