Công đoàn Hậu Giang đóng góp quan trọng vào sự phát triển tỉnh nhà

28/04/2023 | 08:38 GMT+7

Trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ở Hậu Giang không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với các doanh nghiệp, lực lượng này có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bà Thái Thu Xương (bìa phải), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng Cơ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân 2023, với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, diễn ra kể từ ngày 25-4 và kết thúc vào ngày 31-5. Việc tổ chức lễ phát động mang ý nghĩa sâu sắc, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Nhất là thông qua các hoạt động, càng góp phần khẳng định thêm vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Hậu Giang.

Tham dự và phát biểu tại Lễ phát động Tháng công nhân 2023, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh

Nói về thực hiện Tháng công nhân hàng năm, ông Trần Văn Huyến đánh giá, các cấp ủy đảng, chính quyền, đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt mục đích, ý nghĩa “Tháng công nhân”, đây là thời điểm tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, đối tượng được hưởng thụ các hoạt động là công nhân, lao động, như: chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, lao động; đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động về pháp luật lao động.

Qua đó, nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Mặt khác, quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho công nhân lao động gắn với công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tính chất giai cấp công nhân cho công nhân lao động, nhân rộng các hình thức tương trợ, giúp đỡ nhau trong tập thể công nhân lao động, những hoạt động này trong thời gian qua có bước phát triển rõ nét.

“Tháng công nhân năm nay với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà hiện đại, lớn mạnh, khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định.

Trên tinh thần đó, các cấp công đoàn vận động các doanh nghiệp phát huy được sức mạnh của mình trong việc chăm lo những lợi ích chính đáng cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại công ty, xí nghiệp, nhà máy của mình, tạo điều kiện để công nhân được học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công nhân, lao động trong việc chấp hành luật pháp, nhất là Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn.

Tuy nhiên, để phát huy tốt hơn nữa trong “Tháng công nhân” năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tổ chức các hoạt động hướng về người lao động. Nhất là đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn Hậu Giang ngày càng lớn mạnh với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”.

Ông Trần Văn Huyến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cấp, các doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và sứ mệnh của giai cấp công nhân. Tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của công nhân, lao động...

Góp phần củng cố, nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn Hậu Giang

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà đã không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với các doanh nghiệp, đội ngũ này có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong quý I/2023, tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo và được cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, các phong trào hoạt động ngày càng đi vào thực chất; chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền tiếp tục có nhiều chuyển động tích cực, sâu sát, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tổ chức Công đoàn của tỉnh đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”.

Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục giữ vững tư tưởng cho người lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng say lao động sản xuất; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc, đình công. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trong điều kiện tỉnh ta đang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp.

Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện, như: Tham gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm.

Điều đó thể hiện qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, như: “Nhà ở mái ấm công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Vì lợi ích đoàn viên”... Công đoàn cũng đã phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, công tác tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được quan tâm; tổ chức công đoàn đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn đã có nhiều đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

“Có thể khẳng định, với vai trò là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đã và đang đóng góp những kết quả quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Những kết quả đạt được thời gian qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà”, ông Trần Văn Huyến đánh giá.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc, là đơn vị đứng hạng nhất trong Khối thi đua và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

GIA NGUYỄN lược ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>