Đảng viên cần tiếp tục khắc cốt, ghi tâm và giữ trọn lời thề với Đảng

14/09/2023 | 14:27 GMT+7

Đảng bộ thành phố Vị Thanh có 3.454 đảng viên; khi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trong giờ phút thiêng liêng ấy, trước cờ Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người được kết nạp dõng dạc đọc lời thề.

Đó chính là lời tuyên thệ trước Đảng, cam kết chính trị về lòng trung thành, chí tiến thủ và tinh thần suốt đời tu dưỡng, rèn luyện, giữ trong sạch phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người cộng sản, phấn đấu, dám hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đã thề trước Đảng thì phải luôn làm đúng những điều đã hứa.

Kết nạp đảng viên ở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh.

Sự thống nhất giữa lời nói với việc làm được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng; bản thân Người là tấm gương sáng ngời về nói đi đôi với làm.

Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; xây dựng thành phố Vị Thanh phát triển theo hướng văn minh, thân thiện, giai đoạn 2022- 2025 đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện lời thề với Đảng, luôn hành động vì ích nước, lợi dân.

Bên cạnh nhân tố tích cực thì cũng còn tình trạng nói không đi đôi với làm, nói một đường, làm một nẻo, nói nhưng không làm đang diễn ra ở không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số người có chức vụ; không nghiêm khắc với chính mình, bị sa ngã trước những cám dỗ vật chất, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, xa dân… đã bị xử lý. Họ không chỉ đánh mất chính mình mà còn làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng, gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước và Nhân dân, đi ngược lại với lời thề trước cờ Đảng.

Nói đi đôi với làm là vấn đề có tính nguyên tắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

“Nói” ở đây là nhận thức đúng và nói đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; “Làm” là mỗi cán bộ, đảng viên phải hành động đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là mệnh lệnh của Đảng mà còn là biểu hiện của đạo đức, lẽ sống, là sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Nói đi đôi với làm phải thể hiện bằng kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, coi đó là thước đo của sự cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên trên tinh thần: để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà; “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Thời gian tới, đảng viên cần tiếp tục khắc cốt, ghi tâm và giữ trọn lời thề với Đảng. Cụ thể:

Tiếp tục học tập, làm theo nghiêm túc tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm” trong công việc hàng ngày bằng những hành động, việc làm cụ thể, thực chất.

Cần thực hiện đúng những gì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo”, nhất là phải luôn “tự soi, tự sửa”, tự đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong chính mình, kiên quyết bài trừ các hành vi xu thời, xu nịnh, các biểu hiện: “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói một đường làm một nẻo”, “nói nhưng không làm”.

Cùng với việc đề cao vai trò tự giác của mỗi cá nhân thì vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên công tác cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện những biểu hiện sai lệch về nói và làm của cán bộ, đảng viên.

Mở rộng và phát huy dân chủ trong tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, luôn coi trọng công tác tự phê bình, phê bình, nghiêm khắc phê phán những cán bộ hay nói suông, nói một đường, làm một nẻo; biểu dương, khen thưởng những gương đảng viên tận tụy, sáng tạo, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đi đôi với đó là “Kịp thời rà soát, thay thế cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, yếu kém về năng lực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”.

THANH PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>