Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn

04/11/2023 | 09:56 GMT+7

(HGO) - Ngày 3-11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021”.

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hậu Giang.

Tại Hội thảo, đại biểu tập trung phát biểu về những vấn đề quan trọng: Khẳng định quan điểm, định hướng của Đảng về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện Quy định số 11 đối với công tác xây dựng trường chính trị chuẩn; bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn là căn cứ đánh giá trường chính trị trong từng lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn nhằm giúp các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn mức 1, tiến tới đạt chuẩn mức 2, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo cơ sở cho các trường chính trị tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cả trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó là phân tích, đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, thách thức và vấn đề đặt ra đối với triển khai thực hiện các các tiêu chí trường chính trị chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí theo Quy định 11, trọng tâm như thể chế, quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức; đánh giá chất lượng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng; chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; xây dựng văn hóa trường Đảng; xây dựng chính sách, nguồn lực vật chất…

Đại biểu cũng phân tích đánh giá thực trạng, trao đổi, chia sẻ kết quả, những cách làm sáng tạo trong hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn; thống nhất các đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chủ thể có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trường; đồng thời thúc đẩy xây dựng trường chính trị chuẩn.

Ngày 19-5-2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11 về trường chính trị chuẩn. Sau 2 năm triển khai quy định, kết quả đến nay đã có 6 trường chính trị đạt được chuẩn mức 1; 60/63 trường đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt đề án xây dựng trường chính trị chuẩn.

Xây dựng trường chính trị chuẩn tạo bước đột phá để hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11 tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương vẫn còn hạn chế, khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hậu Giang, khẳng định: Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành nên 2 năm thực hiện Quy định số 11, Trường hoàn thiện và đạt mới 22 chỉ tiêu, đến nay có 45/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, còn 10 chỉ tiêu đang trong giai đoạn hoàn thành. Trường đã, đang bám sát quan điểm: Dạy thực chất - Học thực chất - Hiệu quả thực chất, khi hoàn thành mục tiêu, Trường Chính trị Hậu Giang sẽ đảm bảo các yêu cầu đặt ra về đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới…

Tin, ảnh: T. T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>