Giám sát, phản biện xã hội hiệu quả

17/08/2023 | 18:24 GMT+7

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang khảo sát, lắng nghe trước khi phản biện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh.

Các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nội dung báo cáo về công tác này mới đây, nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, cụ thể hơn, phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Theo lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở Trung ương, trong quá trình thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Trong đó, thường xuyên trao đổi, thống nhất trong xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm; việc phối hợp, tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc nghiên cứu, xem xét các loại văn bản thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử đại diện tham gia đầy đủ các hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức; việc xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật.

Nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị và phản biện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có giá trị cả về lý luận và thực tiễn được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao; là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, bảo đảm các luật, pháp lệnh, nghị quyết được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao; các bộ, ban, ngành thực hiện các quy định trên thực tế bảo đảm hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Còn ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và các cơ quan, ban, ngành cùng cấp. Căn cứ vào các nội dung phối hợp đã ký kết, hàng năm các cơ quan phối hợp đều triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin có liên quan.

Cụ thể là: Chương trình giám sát, hàng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có đề xuất nội dung giám sát với HĐND cùng cấp để xem xét đưa vào nội dung chương trình giám sát của HĐND; đồng thời, chương trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội được gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai, thực hiện.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh kết quả trong hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất hiệu quả. Trong đó, có việc trao đổi, thống nhất trong xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm. Việc phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương cũng rất hiệu quả, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc, đầy đủ.

Việc xem xét các loại văn bản thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cũng đã phối hợp rất chặt chẽ.

Việc xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội theo quy định của pháp luật cũng có sự phối hợp rất chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hàng tháng xem xét cho ý kiến về việc trả lời kiến nghị của cử tri, đã góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quốc hội…

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>