Hội Nông dân tỉnh hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023

13/08/2023 | 13:39 GMT+7

Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra vào ngày 14 đến 15-8-2023. Trước thềm đại hội, trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Võ Văn Trung (ảnh), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết:

- Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 được chúng tôi tập trung thực hiện hoàn thành cơ bản hầu hết các nội dung. Về công tác tuyên truyền, hội đã chuẩn bị treo băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu… trên các trục đường chính khu trung tâm của tỉnh, huyện và cơ sở; xuất bản Bản tin Nông dân Hậu Giang số đặc biệt, tập trung nội dung về đại hội. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên báo, đài, trên nền tảng internet.

Sau 5 lần lấy ý kiến góp ý văn kiện từ đại hội cấp huyện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, xin ý kiến các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và thông qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hiện nay, văn kiện được tu chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và gửi đến các đoàn đại biểu nghiên cứu, đóng góp thảo luận tại đại hội.

Nhân sự đại hội được thực hiện đảm bảo các bước theo hướng dẫn của Trung ương Hội và theo quy định của Đảng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Trung ương Hội thống nhất số lượng ban chấp hành 29 đồng chí, ban thường vụ 9 đồng chí, chủ tịch và 2 phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra 5 đồng chí; nhân sự cụ thể được thẩm định chặt chẽ về tiêu chuẩn, đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, đại hội còn diễn ra hoạt động Hội thi trưng bày sản phẩm, có 8 đơn vị tham gia. Qua đây, sẽ tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội đã cơ bản, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung, công việc liên quan, đảm bảo cho đại hội diễn ra theo kế hoạch.

Với sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các cấp hội đã góp phần tạo nên những thành tựu mang tính đột phá, nổi bật trong nhiệm kỳ 2018-2023 là gì, thưa ông ?

- Trải qua một nhiệm kỳ với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, các cấp hội đã tích cực, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết công tác hội và phong trào nông dân hằng năm, góp phần hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết do Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, có nhiều cách làm sáng tạo, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến hội viên, nông dân; tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục phát triển, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phối hợp đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân. Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân ngày càng được thể hiện rõ nét. Hoạt động tham gia giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khẳng định vị trí của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị.

Chính những kết quả đó, năm 2019, Hội Nông dân tỉnh được Chính phủ tặng Cờ xuất sắc phong trào thi đua; Trung ương Hội đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ qua và tặng 3 cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua các năm 2018, 2019, 2020 và cả nhiệm kỳ 2018-2023; 6 cá nhân là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 13 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao của hội viên, nông dân. Trong ảnh: Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tham quan mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của nông dân ở huyện Châu Thành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hội hiện nay còn gặp phải khó khăn, hạn chế nào, thưa ông ?

- Thực tế cho thấy, hoạt động của hội hiện nay còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời.

Một số đơn vị chưa chú trọng tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân chưa thật tốt. Nội dung, phương thức hoạt động của một số đơn vị chưa đổi mới theo kịp sự phát triển nhanh chóng của xã hội công nghệ; một số nơi, hội chưa làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai nhiệm vụ của Hội.

Ngoài ra, phong trào nông dân và hoạt động hội phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, có nơi chưa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, thiếu chủ động phối hợp trong huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển phong trào, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến để đẩy mạnh phong trào thi đua hiệu quả chưa cao; hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở cấp huyện và cơ sở một số nơi còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Những nhiệm vụ đột phá và giải pháp trọng tâm nào sẽ được tập trung thực hiện để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ mới, thưa ông ?

- Để công tác hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển, hội xác định trong nhiệm kỳ 2023-2028 với 3 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp trong tỉnh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, uy tín, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý về giới tính, dân tộc, ngành nghề, độ tuổi; bảo đảm sự kế thừa và đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đề ra.

Mặt khác, xây dựng chương trình, đề án để tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa từ đóng góp của doanh nghiệp, hội viên, nông dân và cán bộ, công chức trong tỉnh, tạo thêm nguồn lực cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Xây dựng kế hoạch giúp 750 hội viên, nông dân thoát nghèo.

Trên tinh thần đó, các cấp hội cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp như: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng mô hình để vận động, thu hút nông dân vào tổ chức hội, mở rộng đối tượng để phát triển hội viên. Phát triển mạnh mẽ chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị để tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân ngày càng được nâng cao cùng với sự phát triển chung của tỉnh.

Xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh vững mạnh, “Xây dựng giá trị hình mẫu người nông dân trong thời kỳ mới”, người nông dân văn minh, có sức khỏe tốt, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội. Đồng thời, nâng chất lượng hoạt động tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng vị thế của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Xin cảm ơn ông !

MỸ AN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>