Huyện Phụng Hiệp: Tăng tốc cho nhiệm kỳ 2020-2025

09/01/2024 | 07:43 GMT+7

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025) thì năm 2023 được Đảng bộ huyện Phụng Hiệp xác định là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Vì thế năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu nghị quyết năm, từng bước đưa các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 về đích.

Huyện Phụng Hiệp ngày càng có nhiều điểm tham quan du lịch.

Những kết quả ấn tượng

Năm 2023 đã chính thức được khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với khát vọng vươn lên, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đã phát huy được tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu nghị quyết năm trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh. Nhiều đơn vị của huyện đạt các thứ hạng cao trong phong trào thi đua cấp tỉnh. 

Trong đó, nổi bật là công tác kết nạp đảng viên đạt 107% chỉ tiêu; chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2023-2025 với tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đạt 100%. Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đúng quy định với số phiếu rất tập trung cao. Các ban xây dựng Đảng tham mưu tốt cho Huyện ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ để xây dựng đội ngũ kế thừa cho những năm tiếp theo.

Duy trì tốt việc tiếp công dân định kỳ theo Quy định 11 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1681 ngày 23/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng hoàn thành danh mục vị trí việc làm trình tỉnh phê duyệt và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 06 ngày 01/5/2023 của Tỉnh ủy về “Thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ” theo đúng lộ trình.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng cầu và lộ giao thông nông thôn, nhà ở cho hộ nghèo. Năm qua, vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” được 45,2 tỉ đồng, đạt 152% chỉ tiêu; xây dựng 172 nhà đại đoàn kết, trị giá 8,1 tỉ đồng; xây dựng 6 tuyến lộ và 42 cầu giao thông nông thôn, trị giá trên 17 tỉ đồng.

Lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, huyện tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 8.100 tỉ đồng, tăng 9,17% so năm 2022. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt hơn 101%; công nghiệp - xây dựng đạt hơn 102%; thương mại - dịch vụ đạt hơn 111% chỉ tiêu; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III.

Tổng thu ngân sách (thu nội địa) tăng hơn 11% so năm 2022, đạt 125,4% chỉ tiêu; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.722 tỉ đồng, tăng 15,7%, đạt 114,3% chỉ tiêu; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, đạt kế hoạch tỉnh giao. Toàn huyện có 165 mô hình ứng dụng công nghệ cao, 10 mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi giá trị, 3 sản phẩm OCOP đề xuất công nhận 5 sao cấp Quốc gia. Xây dựng được 10 điểm tham quan, du lịch với doanh thu đạt hơn 12 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2022.

Năm qua, trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 20 dự án, trong đó có 8 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp, có hơn 2.400 hộ bị thu hồi đất với tổng diện tích 374ha. Đến nay, huyện hoàn tất kiểm đếm và bàn giao mặt bằng với 2.200 hộ cho đơn vị thi công, tổng kinh phí phê duyệt hơn 325 tỉ đồng. Trong đó, 2 tuyến đường Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Châu Đốc - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng đi qua địa bàn huyện tổng chiều dài hơn 42km đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian quy định.

Các hoạt động văn hóa - xã hội đi vào thực chất, có hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, vận động 175.300 người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chiếm 93,72% dân số, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo cho các đối tượng, gia đình chính sách. Triển khai nhiều đề án, chương trình hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, vốn sản xuất cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Cuối năm, qua bình xét tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 2,5%, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện nay còn 10,5%.

Những kết quả nổi bật của năm 2023 đã thúc đẩy cho các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện tăng nhanh. Đến nay, trong 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phụng Hiệp, có 9 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 4 chỉ tiêu đạt 90%, các chỉ tiêu còn lại sẽ đạt vào cuối nhiệm kỳ.

Niềm tin năm 2024 huyện sẽ tiếp tục bứt phá

Tổng quan, những kết quả đạt được trong năm 2023 của huyện khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có được kết quả trên, đó là nhờ tinh thần đoàn kết, sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Trong đó vai trò của các cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn từ huyện đến cơ sở là hết sức quan trọng trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các chỉ thị và nghị quyết của huyện Đảng bộ.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 17 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm giải pháp trên các lĩnh vực. Để đạt được mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định “chìa khóa” để hướng đến thành công là khâu đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đồng thuận cùng nhau triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Huyện ủy sẽ có sự phân công, giao việc cụ thể cho từng ngành, từng cấp, để từ đó các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể cho từng tháng, từng quý trong năm để tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện sẽ có kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Song song đó, Huyện ủy sẽ chỉ đạo cho UBND huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có những thành tích đặc biệt trong các đợt cao điểm thi đua, qua đó nhằm khích lệ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện ra sức thi đua lao động sản xuất hơn nữa.

Năm mới, huyện cũng sẽ tập trung vào hai mũi nhọn đột phá là công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ các dự án; song song đó là tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch. Từng bước chuyển dịch nền nông nghiệp của huyện sang chuỗi giá trị, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo điều kiện gắn kết phát triển du lịch trong tương lai.

Sẽ tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt của nhiệm kỳ để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Đối với những chỉ tiêu đã đạt, huyện tiếp tục ra sức thực hiện để vượt kế hoạch đề ra. Phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm có bước chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như lập thành tích kỷ niệm 20 năm điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phụng Hiệp…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>