Khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện Đề án vị trí việc làm

15/04/2024 | 19:18 GMT+7

Dù còn phát sinh nhiều khó khăn, hạn chế, vướng mắc, nhưng phải nhìn nhận qua 3 tháng thực hiện Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “quy định tạm thời vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh” đã mang lại những tín hiệu tích cực.

Đại biểu dự hội nghị ở Hội trường Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng thực hiện Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tạm thời vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Có chuyển biến về năng suất, hiệu quả làm việc

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án vị trí việc làm nên Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tổ chức học tập, triển khai, quán triệt giúp cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nắm vững nội dung cốt lõi của đề án. Tất cả cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng đều chấp hành và nghiêm túc thực hiện bảng kê nhật ký công việc hàng ngày.

Ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cho biết, qua triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đạt được một số kết quả bước đầu. Rõ nhất là người đứng đầu đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, sự quyết liệt, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Trong quá trình thực hiện thì thường xuyên kiểm tra, giám sát việc ghi bảng thống kê nhật ký công việc hàng ngày ở các phòng để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở.

Cũng theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thông qua việc thống kê nhật ký công việc giúp tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng có chuyển biến tích cực; nhiều đồng chí chủ động, đề xuất giao nhiệm vụ và tìm việc để làm.

Việc thống kê nhật ký công việc hàng ngày giúp lãnh đạo nắm được đầu công việc của cá nhân và tập thể, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc; khối lượng công việc nhiều nhưng đã thể hiện tính trung thực trong bảng thống kê nhật ký công việc hàng ngày.

Tương tự, Huyện ủy Châu Thành đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã điều chỉnh việc phân công cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Huyện ủy nghiêm túc triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thống kê nhật ký công việc hàng ngày theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, cho biết, thông qua việc thống kê nhật ký công việc theo vị trí việc làm đã đánh giá được năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện việc kê khai nhật ký công việc hàng ngày trên ứng dụng Google Sheet. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo kê đúng, đủ, chính xác, trung thực, phản ánh đúng với thực tế”, ông Trần Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc thực hiện Đề án vị trí việc làm và thống kê nhật ký công việc cá nhân hàng ngày đạt được một số kết quả tích cực.

Nổi bật là công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án được tập trung thực hiện nghiêm túc, từ đó hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) đều xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện đề án. Bước đầu, đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, từ đó năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc có chuyển biến tích cực.

Đáng ghi nhận, giờ giấc làm việc hàng ngày của cán bộ có chuyển biến, tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc bước đầu đã giảm rõ rệt; có trường hợp cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đã chủ động đề xuất lãnh đạo giao nhiệm vụ cho mình.

Thời gian làm việc nhiều nhưng chưa rõ sản phẩm

Dù đạt kết quả bước đầu nhưng phải nhìn nhận quá trình triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và thống kê nhật ký công việc phát sinh không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Thực tế tại Văn phòng Tỉnh ủy, ông Đồng Hoàng Dũng cho rằng nhận thức của một số ít cán bộ, công chức và người lao động về thống kê nhật ký công việc chưa đầy đủ, còn biểu hiện ngại khó, thống kê chưa trung thực thời gian làm việc, có trường hợp thời gian làm việc nhiều nhưng chưa có sản phẩm công việc, hoặc kê những công việc chưa rõ sản phẩm. Có một số ít cán bộ, công chức ý thức chưa cao trong việc ghi nhật ký công việc, cố gắng ghi cho đủ giờ chuẩn theo quy định.

Còn ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, thông tin, hạn chế phát sinh trong việc thống kê nhật ký công việc cá nhân hàng ngày là còn một vài cán bộ, công chức ghi chép chưa kịp thời, đầy đủ, sản phẩm chưa rõ ràng…

Khó khăn, hạn chế của 2 đơn vị trên cũng là vấn đề chung qua 3 tháng thực hiện Đề án số 09.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy,  nhận thức của một bộ phận cán bộ về việc thống kê nhật ký công việc chưa đầy đủ, thống kê chưa trung thực thời gian làm việc, có trường hợp thời gian làm việc thì nhiều nhưng không có sản phẩm công việc, hoặc chỉ liệt kê những công việc chưa rõ sản phẩm. Một số cán bộ ý thức chưa cao trong việc ghi nhật ký, cố gắng ghi cho đủ số giờ chuẩn theo quy định.

 Mặt khác, một số cán bộ thống kê công việc phát sinh từ thực tiễn còn gặp lúng túng, chưa có căn cứ để lãnh đạo giao nhiệm vụ đánh giá mức độ hoàn thành sản phẩm công việc; có những công việc giao nhưng phải trải qua nhiều ngày mới hoàn thành sản phẩm, nên quá trình đánh giá chưa sát với thực tế. Việc tổng hợp công việc hàng tháng còn gặp khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khó khăn, vướng mắc kể trên là do việc triển khai thực hiện vị trí việc làm, thống kê nhật ký công việc hàng ngày là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hiện từng bước đáp ứng theo yêu cầu đề ra. Một số trường hợp cán bộ làm việc thiếu hiệu quả, không có sản phẩm công việc, có biểu hiện ngán ngại đối với việc thống kê nhật ký công việc. Chưa có phần mềm chuyên dụng thống nhất để phục vụ cho việc thống kê, tổng hợp công việc, ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng tổng hợp, báo cáo…      

Khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, đối với tỉnh Hậu Giang, việc triển khai Đề án vị trí việc làm là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực. Đây là việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, bởi liên quan trực tiếp đến con người, đến việc làm của công chức, viên chức, nhưng dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải thực hiện.

Qua 3 tháng thực hiện Đề án số 09, ông Nghiêm Xuân Thành đánh giá công tác quán triệt và tuyên truyền đề án được tổ chức sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các cơ quan liên quan, nhất là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 100% cán bộ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chấm thống kê công việc hàng ngày. Kết quả thống kê công việc chuyển biến tích cực qua các tháng đầu năm, thể hiện qua số giờ làm việc và điểm số đã dần đi vào thực chất hơn. Thông qua việc thống kê nhật ký công việc cá nhân hàng ngày đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực hiện Đề án vị trí việc làm và đánh giá kết quả công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc thống kê công việc hàng ngày; nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm, trung thực của cán bộ trong thống kê công việc…

Việc thống kê nhật ký công việc của cá nhân hàng ngày được thống nhất triển khai thực hiện từ ngày 1-1-2024; có 736 cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Kết quả, thời gian làm việc bình quân của cán bộ tháng 1 là 157,98 giờ/người/tháng, tính bình quân 7,18 giờ/người/ngày; tháng 2 là 116,08 giờ/người/tháng, tính bình quân 7,26 giờ/người/ngày; tháng 3 là 130,71 giờ/người/tháng, tính bình quân 6,23 giờ/người/ngày.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>