Làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hơn nữa lòng tin trong Nhân dân

25/08/2023 | 05:54 GMT+7

Đảng bộ thành phố Vị Thanh xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Người dân thành phố Vị Thanh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đối thoại với cấp ủy, chính quyền.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu, có tính chất quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu là khâu “mấu chốt” nhằm từng bước tạo chuyển biến, có sức lan tỏa trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục đáng kể tình trạng quan liêu, xa rời quần chúng; và Thành ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên từ thành phố đến cơ sở nêu cao trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém với thời gian cụ thể.

Ban Thường vụ Thành ủy còn chỉ đạo phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, yêu cầu người đứng đầu phải chủ động, dám nghĩ, dám làm và phải chịu trách nhiệm cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ. Từng cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm ở đơn vị mình để tập trung giải quyết. Từ cách làm này, thời gian qua, nhiều tổ chức đảng đã khắc phục được cơ bản những hạn chế, khuyết điểm.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thành phố rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng đảm bảo đúng thời gian, quy trình, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tố chức thực hiện và truyền đạt, quán triệt nghị quyết.

Việc truyền đạt nội dung nghị quyết tập trung những vấn đề mới, những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những quan điểm và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thực tiễn; kết hợp giới thiệu nghị quyết với uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm sai trái; chú ý giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời bố trí thời gian hợp lý để thảo luận về những nội dung mà các đại biểu còn băn khoăn… Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tham gia viết thu hoạch, người đứng đầu cấp ủy phụ trách đọc các bài của cấp ủy viên của cấp mình.

Cùng với đó, Thành ủy chỉ đạo tăng cường hình thức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, cử tri để tạo sự đồng thuận cao trong giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết, những vấn đề mà nhân dân, cử tri quan tâm; những vấn đề góp ý trong thực hiện chính sách của Trung ương, của tỉnh, thành phố, đề xuất, kiến nghị...; nắm chặt diễn biến tình hình tư tưởng của Nhân dân; đồng thời cho chủ trương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tồn tại, phát sinh tại cơ sở.

Luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ thành phố khẳng định không có các biểu hiện ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết 35 của Đảng...

Để thực hiện tốt phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất” trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Thành ủy Vị Thanh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những giải pháp cơ bản cụ thể:

Tăng cường phát huy truyền thống đoàn kết từ trong Đảng ra ngoài nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí về chủ trương, phương pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện, lấy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên để Nhân dân noi theo, với tinh thần trách nhiệm “cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”.

Tiếp tục duy trì phân công Ủy viên Ban Thường vụ lãnh đạo toàn diện 1 đảng bộ cơ sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham gia sinh hoạt và chỉ đạo 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tương tự cấp ủy cấp dưới cũng phân công cụ thể cấp ủy viên trực tiếp lãnh đạo chi bộ ấp, khu vực. Qua đó, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của cơ sở để Thành ủy định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; nhận xét cơ quan, đơn vị nào thực hiện chưa tốt nhiệm vụ chính trị hoặc có những biểu hiện mất đoàn kết, mất dân chủ để chấn chỉnh. Về kiểm điểm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị, trong kiểm điểm có sự tham gia của cơ quan chuyên môn cấp trên nhằm tìm ra nguyên nhân, khuyết điểm, hạn chế, chấn chỉnh ngay những yếu kém, khuyết điểm để lãnh đạo, điều hành tốt hơn.

Duy trì hiệu quả hơn nữa đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên mỗi năm 2 lần. Đặc biệt là đối với cán bộ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, đi làm ăn xa… sẽ tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt quyền lợi và nhiệm vụ của người đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng dẫn. Người đứng đầu cấp ủy từ thành phố đến cơ sở mỗi tháng duy trì tiếp xúc, đối thoại với người dân 2 ngày để nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc.

Các hoạt động của thành phố Vị Thanh đã và sẽ nâng cao hơn nữa lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HUỲNH VĂN HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>