Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

09/08/2023 | 18:58 GMT+7

Đảng bộ xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần làm tăng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Buổi sinh hoạt lệ tháng 8-2023 của Chi bộ ấp Hòa Đức.

Ngày 31-1-2021, Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp khóa XII về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” được ban hành, Đảng ủy xã Hòa An ngay sau đó xây dựng kế hoạch cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết số 03 bài bản, nghiêm túc.

Đảng ủy xã đã chọn Chi bộ ấp 8 làm thí điểm thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” theo 4 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Cán bộ tốt, đảng viên tốt. Hơn 2 năm qua, mô hình này càng đi vào nề nếp, thể hiện rõ tính hiệu quả. Ông Lê Văn Lý, Bí thư Chi bộ ấp 8, cho biết: “Đảng viên trong chi bộ đều thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động. Chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, duy trì nề nếp sinh hoạt đúng quy định, nội dung, phương pháp có nhiều đổi mới, phong phú nên đảng viên tích cực tham gia thảo luận”.

Đảng ủy xã luôn bám sát Nghị quyết số 03, để đề ra những kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực. Từ đó phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc công tác tham mưu đề xuất, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc và học tập nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động.

Để chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, Đảng ủy xã Hòa An còn thực hiện tốt Kế hoạch số 06 ngày 30/6/2021 của Ban tổ chức Huyện ủy về xây dựng mô hình “Đảng viên gương mẫu, chi bộ vững mạnh”, với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công cấp ủy chỉ đạo chi bộ hàng tháng dự sinh hoạt lệ chi bộ, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện đúng theo hướng dẫn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Ông Trần Phước Huệ, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Đức, thông tin: “Chi bộ có 12 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên miễn sinh hoạt, hàng tháng đều họp lệ đúng thời gian, nội dung, chương trình, kế hoạch chuyên đề. Thông qua đó, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao nhận thức cho đảng viên. Đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết tốt, giúp đỡ lẫn nhau, hiện đời sống tất cả đều ổn định, không có trường hợp khó khăn về điều kiện kinh tế”.

Hàng tháng, từng cấp ủy viên, bộ phận tham mưu giúp việc của Đảng ủy xã, các ngành, đoàn thể xã được phân công giúp đỡ, chỉ đạo ấp, điểm trường luôn quan tâm theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên, hướng dẫn nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các chi bộ. Kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Đảng ủy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phê bình kiểm điểm kịp thời các chi bộ chưa thực hiện đúng quy định.

Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An, cho biết: “Nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa phương đã chuyển biến tích cực, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, đảm bảo tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ. Đảng bộ xã sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, làm cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thông suốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm cả về số lượng, chất lượng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng thủ tục”.

Đảng bộ xã Hòa An có 22 chi bộ trực thuộc, gồm 14 chi bộ ấp, 2 chi bộ ngành, 6 chi bộ đơn vị sự nghiệp, với 312 đảng viên. Năm 2022, 22/22 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (4 chi bộ hoàn thành xuất sắc và 2 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Có 261 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc là 38 đồng chí. Trong 2 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 15 đảng viên mới. Chỉ tiêu năm 2023 là phát triển mới 10 đảng viên, đến nay đã kết nạp được 9 đảng viên.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>