Ngành kiểm tra tỉnh góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

16/10/2023 | 07:15 GMT+7

Qua 75 năm hình thành và phát triển, ngành kiểm tra cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và thế hệ cán bộ, đảng viên ngành kiểm tra tỉnh luôn phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, không ngừng khẳng định vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc ban hành sổ tay nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi kiểm tra, giám sát như một công cụ quan trọng để đảm bảo vai trò, chức năng lãnh đạo của Đảng, một liều thuốc đặc hiệu chống lại các căn bệnh: “Nghị quyết một đường, thi hành một nẻo”. Theo Người, muốn công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao thì phải khéo kiểm tra, giám sát; phương thức kiểm tra, giám sát vừa phải khoa học, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảo dân chủ, vừa phải hết sức linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Do đó, cùng với sự hình thành và phát triển của tỉnh; ngành kiểm tra đảng qua các nhiệm kỳ đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, chặt chẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; tổ chức, bộ máy UBKT các cấp được củng cố đủ về số, mạnh về chất. Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 178 UBKT, gồm: UBKT Tỉnh ủy, 11 UBKT cấp huyện và tương đương, 166 UBKT đảng ủy cơ sở; tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra 2.658 đồng chí.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Nhất là quán triệt, triển khai những mục tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Điều đó, thể hiện ở 3 điểm mới tích cực: nội dung công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đối tượng kiểm tra đa dạng, đại diện nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm; thành phần đoàn kiểm tra tinh, gọn, quy định rõ và rút ngắn thời gian kiểm tra thực tế; kết luận kiểm tra, giám sát cụ thể, rõ ràng về ưu điểm, hạn chế trách nhiệm và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục, rõ người, rõ việc, có tiến độ và giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện.

Cùng với đó, kịp thời tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và ban hành đồng bộ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Nổi bật là ban hành chương trình thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 20230; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật của Chi bộ; Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; sổ tay nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng… Qua đó, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, từ đó chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng không ngừng được nâng lên.

Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 7.087 đảng viên và 570 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 535 đảng viên và 480 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 14.104 đảng viên và 1.254 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 386 đảng viên và 329 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 17 đảng viên và 1 tổ chức đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 321 đảng viên và 4 tổ chức đảng. Từ đó, góp phần tạo được sự chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Với kết quả đó, tập thể UBKT Tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì; UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba.

Phát huy kết quả đạt được, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng đề ra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Qua 75 năm hình thành và phát triển, ngành kiểm tra cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra luôn phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Vì vậy, cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký. Ngày đó, trở thành ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

 

TĂNG MINH NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>