Ngành tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ

12/10/2023 | 08:29 GMT+7

Ngày 14-10 tới đây là tròn kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023). Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đội ngũ cơ quan, cán bộ tham mưu đảm nhiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở tất cả các cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh. Tháo gỡ điểm nghẽn này là nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của ngành tổ chức xây dựng Đảng là khá nặng nề, nhất là phải làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều kết quả

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt.

Trọng tâm là xây dựng, tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ như: Nghị quyết số 05 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án số 01 về nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án số 04 về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Đề án số 05 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Đề án số 06 về việc thí điểm đổi mới tinh giản biên chế với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ…

Theo ông Nguyễn Thiện Nhơn, qua triển khai thực hiện các quy định, đề án của Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ bước đầu đạt được nhiều kết quả. Nổi bật là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được nâng cao, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Song song đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức từng bước được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, việc đào tạo bồi dưỡng, điều động phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Cụ thể, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đã đào tạo sau đại học 108 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 171 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 1.273 đồng chí; điều động 9 đồng chí; điều động, chỉ định 15 đồng chí; điều động, bổ nhiệm 24 đồng chí…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Nỗ lực cao trong thực hiện nhiệm vụ

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cơ quan, cán bộ tham mưu đảm nhiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở tất cả các cấp trong tỉnh đã thể hiện tinh thần “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, vững vàng về tư tưởng chính trị, có khả năng nghiên cứu, tham mưu và năng lực chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh cho biết đã tham mưu khối lượng công việc lớn trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII. Cụ thể, tham mưu cho Thành ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án số 05 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, gắn với công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

Kết quả cụ thể tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 5 năm nay, đã luân chuyển, điều động, chỉ định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, bầu bổ sung và phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo từ thành phố đến xã, phường đối với 128 trường hợp. Qua đó, đảm bảo ổn định về công tác nhân sự thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo từng bước trưởng thành, làm cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa.

Chưa kể, cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố còn tham mưu Thành ủy thực hiện hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; hoàn thành, trình Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031 đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Cùng thời gian này, Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh còn làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình về khai thác hồ sơ, tiến hành rà soát thẩm tra, xác minh lý lịch 390 trường hợp phục vụ cho nhân sự ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường, 136 trường hợp phục vụ cho công tác cán bộ…

Với nhân sự gồm 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 2 chuyên viên như hiện nay thì Ban Tổ chức Thành ủy đã nỗ lực, quyết tâm rất cao mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ông Huỳnh Việt Khả, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh, cho biết, điều quan trọng trước hết là tập thể ban luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công việc. Hàng tuần đều có hội ý để thông tin, trao đổi nhằm xác định rõ các nhiệm vụ cần làm trước, làm ngay; đồng thời phân công, giao việc cụ thể cho từng cá nhân phụ trách. Khi được giao nhiệm vụ thì cán bộ, chuyên viên của ban thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì công việc chung. Có những việc giao cho một cá nhân phụ trách nhưng vì khối lượng lớn, thời gian gấp rút thì những người khác trong cơ quan sẵn sàng hỗ trợ để công việc được hoàn thành đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Cũng theo ông Huỳnh Việt Khả, khi bước vào các đợt cao điểm về công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, hay khi tham mưu xây dựng danh mục vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thì Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh luôn làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”; cán bộ, chuyên viên của ban thường xuyên vào cơ quan làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật.

Nhiều năm liền, Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh đạt thứ hạng cao trong khối thi đua giữa các huyện, thị, thành. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và kết quả mà họ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Ông Hồ Minh Phúc, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh, chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với sự chủ động, luôn rà soát, cập nhật công việc sắp tới để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo ban. Nhiều lúc phải đem việc về nhà làm mới đảm bảo tiến độ”.

Có thể khẳng định, mặc dù với khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc phức tạp, có thời điểm đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, quyết liệt, nhưng tập thể cán bộ của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vai trò, trách nhiệm của ngành tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới còn nặng nề khi phải tiếp tục tham mưu, đề xuất cho cấp ủy các cấp chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, quy định về công tác cán bộ mà Tỉnh ủy đã ban hành; đồng thời phải tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng danh mục vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh…

Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ và cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, tận tụy trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>