Nỗ lực triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy

07/10/2023 | 14:16 GMT+7

Thời gian qua, Huyện ủy Châu Thành đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đến nay mang lại nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ đô thị hóa của huyện Châu Thành đạt 36,5%.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, cho biết, sau khi tiếp thu nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu, rộng đến các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong huyện đúng với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy: “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”.

“Qua đó, về cơ bản đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện. Hầu hết, các tổ chức, cá nhân đều nắm, hiểu và đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện”, ông Trần Văn Thắng nhấn mạnh.

Chia sẻ về công tác quán triệt, triển khai các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, cho biết, sau khi tiếp thu các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện. Sau khi tổ chức triển khai trong cán bộ, đảng viên thì Huyện ủy giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy ra đoàn viên, hội viên và Nhân dân, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ông Lê Văn Minh, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, chia sẻ: “Được tuyên truyền, chúng tôi hiểu được định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng huyện Châu Thành trở thành huyện trọng điểm phát triển về công nghiệp và đô thị. Định hướng này sẽ mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho huyện trong tương lai. Về trách nhiệm của mình, người dân chúng tôi quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi để góp phần xây dựng thị trấn sạch đẹp, văn minh”.

Với sự quyết tâm, chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp nên huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả. Chẳng hạn như kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy “về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo” là các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã có trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi, phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực. Trong đó, xác định tập trung 2 cây (mít, chanh không hạt), 2 con (lươn, thát lát) theo định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Xã Đông Phú của huyện đã được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 1001 ngày 16/6/2023. Từ đó, nâng tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 36,5%, tăng 11,85% so với năm 2022. Về du lịch, huyện chọn Bảo Gia Nông Trang - BAO GIA FARM để xây dựng 1 điểm du lịch theo kế hoạch của UBND tỉnh giao. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện nay đã hình thành và đi vào hoạt động điểm tham quan du lịch nhỏ như: làng bè Hai Khanh và homestay Gò Chanh tại xã Đông Thạnh…

Còn dấu ấn trong hơn 1 năm thực hiện Chương trình số 140 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là công nhận mới 15 sản phẩm OCOP, lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có tổng cộng 28 sản phẩm OCOP. Trong năm 2022, huyện mở 8 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 200 nông dân; tạo việc làm tại chỗ cho 2.364 lao động nông thôn...

Về giải pháp thực hiện chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy trong thời gian tới, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, cho biết, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi ích chung của tỉnh, huyện. Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, đồng thời chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác bồi thường 2 khu công nghiệp Đông Phú 2 và Sông Hậu 2.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển hợp tác xã. Cấp ủy và chính quyền trên địa bàn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia hợp tác xã, đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang làm việc ở khu vực công nghiệp, dịch vụ; thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân ở nông thôn…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>