Tập trung nguồn lực, giải pháp đồng bộ khắc phục các điểm nghẽn

10/01/2024 | 09:31 GMT+7

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 diễn ra mới đây đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế còn gặp phải của năm 2023, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Phát triển hạ tầng giao thông đường bộ là một trong những nhiệm vụ trong 3 mũi đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt trong năm 2024. Ảnh: MỘNG TOÀN

Đúc kết nhiều bài học

Năm 2023, Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ với nhiều thành tích, điểm sáng ấn tượng. Nổi bật là thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của cả nước, đạt 12,27%, xếp thứ 2 cả nước.

Ngoài ra, tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị và hoạt động quan trọng như: Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tổ chức thành công sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Nâng cao năng lực, chất lượng cụ thể hóa, ban hành kịp thời, đồng bộ các nghị quyết, chương trình, đề án sâu sát, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền ngày một nâng lên, phục vụ có trách nhiệm đối với Nhân dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng, có hiệu quả.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, từ kết quả đạt được có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự chủ động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, tạo sự thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Bên cạnh đó, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất; phát huy mạnh mẽ truyền thống, kinh nghiệm, thành quả của các giai đoạn trước; trên cơ sở đó chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khơi dậy khát vọng, tận dụng thời cơ phát triển. Trong lãnh đạo, chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm. Tối đa hóa mục tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội trong phân bổ nguồn lực, trên cơ sở đó bám sát chỉ đạo, điều hành đồng bộ, tạo chuyển biến thực chất.

Coi trọng công tác phân tích, dự báo tình hình. Nắm chắc tình hình thực tiễn, lãnh đạo chủ động, kịp thời, đúng thời điểm, linh hoạt, hiệu quả. Kết hợp khai thác tối đa nội lực và tận dụng ngoại lực, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương và các địa phương có lợi thế so sánh, tạo cảm hứng là điểm đến của các doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân…

Những hạn chế gặp phải

Kết quả đạt được trong năm 2023 là rất cơ bản, có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin và là tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi, toàn diện phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, Tỉnh ủy nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế, đặt ra không ít thách thức cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2024.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, hạn chế năm qua là còn có cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chưa thực sự có chuyển biến rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo, hiệu quả chưa thực chất. Công tác hiện thực hóa một số chủ trương, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy chưa đạt tiến độ, kết quả, hiệu quả còn thấp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bố trí vốn cho các dự án trọng tâm, trọng điểm phát triển. Mặt khác, thời tiết trong năm có lúc diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh; một số nơi nông dân còn tự phát trong sản xuất, chưa tuân thủ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Còn theo ông Nghiêm Xuân Thành, tỉnh ta tăng trưởng kinh tế cao trong 3 năm, song quy mô nền kinh tế còn nhỏ; thu nhập bình quân đầu người, quy mô dân số, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với trong vùng và cả nước; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng giao thông và công nghiệp liên kết vùng còn hạn chế. Công tác triển khai hiện thực hóa một số chủ trương, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy còn chậm, nguồn lực bố trí thực hiện chưa cân xứng.

Mặt khác, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa đảm bảo tính bền vững. Các động lực tăng trưởng mới chưa được khơi thông. Công tác cải cách hành chính chưa toàn diện, đáng chú ý là chỉ số SIPAS (đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) và chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) còn thấp và chuyển biến chậm. Chất lượng tham mưu chính sách và tổ chức thực hiện một số nội dung chưa đạt yêu cầu. Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra khá phổ biến là nguyên nhân dẫn đến chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên chưa thực chất.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

2024 là năm tập trung hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, hạn chế còn gặp phải, tỉnh đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, đáng chú ý trong đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,5%, thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng 12,27% đạt được năm 2023. Dù vậy, theo nhận định, muốn đạt được mức tăng trưởng 7,5% trong năm nay cũng không phải dễ, cần có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm nay thì tỉnh đề ra đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch sát với thực tế, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực dự báo tình hình, quản lý đầu tư công, huy động nguồn lực toàn xã hội, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể.

Còn ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết, trong năm nay, ngành nông nghiệp sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp; tăng cường chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành, trong năm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa, tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kết quả thực chất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định, chương trình, đề án của Tỉnh ủy. Tổ chức các hình thức phù hợp quán triệt bài phát biểu của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, tập trung vào các định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trên cơ sở đó tổ chức triển khai phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực, giải pháp đồng bộ khắc phục các điểm nghẽn, các hạn chế được chỉ ra; đề ra kế hoạch, xác định tiến độ và phân công cụ thể tập thể, trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện. Tăng cường nhận thức phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng đa chiều, bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Coi trọng công tác quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm tình hình từ sớm từ xa kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu phải năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Triển khai quyết liệt 3 đột phá chiến lược trong năm 2024

 

Một là, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường nhận thức, khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Tổ chức triển khai trách nhiệm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, thực chất về công tác đánh giá cán bộ, tinh giảm cán bộ gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh. Triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn từ cấp huyện trở lên. Chuẩn hóa nguyên tắc vị trí việc làm, định biên phân bổ lại biên chế đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Nhất là cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường tiếp cận thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh. Chú trọng cải cách hành chính mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

Ba là, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên quan điểm phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và các mô hình kinh tế mới dựa trên 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, theo chiến lược “Một tâm, hai tuyến, ba thành, bốn trụ, năm trọng tâm”, gắn với mục tiêu: phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, tạo động lực và khí thế mới, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, phục vụ phát triển các khu công nghiệp, các dự án đô thị trọng điểm của tỉnh.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>