Tham mưu tốt trong kết nạp đảng viên

16/10/2023 | 08:43 GMT+7

Được sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Long Mỹ, Trung tâm Chính trị chủ trì một số cuộc họp để tháo gỡ những khó khăn về nguồn kết nạp Đảng, đến nay đạt kết quả cao.

Trung tâm Chính trị thị xã khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa IV/2023.

Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Khi kết nạp đảng viên mới cần phải giữ đúng những điều kiện Trung ương đã quy định và kết hợp với những công tác trọng tâm. Quyết không nên tùy tiện, cẩu thả, tách rời công việc thực tế… Khi kết nạp thì thủ tục phải nghiêm nhưng giản đơn” (1).

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp” (2).

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng năm 2023, nhằm thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên để đảm bảo số lượng phát triển lực lượng của Đảng,  Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề ra chỉ tiêu kết nạp năm 2023 là 1.020 đảng viên (Chương trình số 156-CTr/TU ngày 31/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh), trong đó giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho thị xã Long Mỹ năm 2023 là 90 đảng viên.

Thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao, trong thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên mới luôn được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, từ đó chỉ đạo kết nạp đảng viên mới tuân thủ đúng tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục theo Quy định của Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên mới gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng là “nguồn kết nạp”. Nguồn kết nạp đảng viên chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, nhưng do thanh niên địa phương sau khi học xong phổ thông thường đi đến các thành phố lớn để học tập, lập thân, lập nghiệp, thoát ly khỏi địa phương nên công tác tạo nguồn phát triển Đảng trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận thanh niên gắn bó với quê hương lại chủ yếu chuyên tâm sản xuất nông nghiệp, ít tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể nên khó để tổ chức phát hiện, giới thiệu để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Ngoài ra, có những chi bộ trực thuộc tại địa phương, đặc biệt là các chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước còn tham công tiếc việc, sợ cử người đi học không giải quyết công việc cơ quan… Vì vậy, chưa thật sự làm tốt công tác vận động, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để họ có động lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ khó khăn đó, được sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy Long Mỹ, trung tâm Chính trị chủ trì một số cuộc họp để tháo gỡ những khó khăn về nguồn kết nạp Đảng, gồm họp công tác phối hợp liên ngành; hội nghị báo cáo viên; tọa đàm;… mời bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy ngồi lại bàn bạc, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Qua thảo luận của các đơn vị cho thấy ngoài nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên, hội viên ưu tú và nông dân sản xuất giỏi thì còn một số là thầy cô, cán bộ nhân viên của một số trường học chưa đủ điều kiện, chưa muốn vào Đảng hoặc do quy định vê lý lịch trước đây chưa vào Đảng được.

Thêm vào đó là đề xuất của một số trường THPT cho rằng cần tạo điều kiện cho các em học sinh khối THPT ở lớp 12 đã đủ tuổi, có thành tích xuất sắc sớm được giới thiệu kết nạp Đảng… Khi nắm được những tâm tư nguyện vọng và đề xuất của các đơn vị, Trung tâm Chính trị phối hợp với đơn vị trực tiếp gặp gỡ, chia sẽ, giúp đỡ và đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, học sinh, sinh viên và quần chúng ưu tú khác.

Cùng với sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú thường xuyên báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt hạn chế của quần chúng để nhận xét, đánh giá, góp ý, giúp đối tượng Đảng có hướng phấn đấu rõ ràng hơn. Riêng đối với các chi, đảng bộ do công việc đặc thù khó sắp xếp công việc cơ quan như ngành y tế, bưu điện, học sinh cấp 3 hay hệ thống ngân hàng, Trung tâm Chính trị tạo điều kiện bằng cách mở các lớp đặc thù vào thứ bảy và chủ nhật để quần chúng được tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng.

Nhờ sự linh hoạt, kiên quyết, kịp thời chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, sự phối hợp tích cực của các cơ quan tham mưu Thị ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên nên đến nay Trung tâm Chính trị đã bồi dưỡng được 4 lớp nhận thức về Đảng với tổng số 187 học viên, đạt và vượt chỉ tiêu cấp ủy giao đầu năm, từ đó, giúp cho thị xã Long Mỹ hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên của tỉnh giao năm 2023.

Từ thực tế cho thấy, nếu cấp ủy các cấp quan tâm sát sao và có các giải pháp đồng bộ; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của Trung tâm Chính trị và các tổ chức, đoàn thể quần chúng phát động phong trào hành động thiết thực tại cơ sở, thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn; quan tâm hơn nữa các đối tượng quần chúng là thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang; bộ đội xuất ngũ; thanh niên ưu tú, giáo viên, học sinh các trường học THPT; các đối tượng người theo tôn giáo và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước… thì hoàn toàn có thể khắc phục được khó khăn, làm tốt công tác phát triển đảng viên theo chỉ tiêu cấp trên giao.

NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

 

-------------

(1). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000, tr.570, 571.

(2). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập 1, tr186, năm 2021.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>