Thành phố Ngã Bảy: Hoàn thành chỉ tiêu về công tác kiểm tra

25/08/2023 | 06:15 GMT+7

(HG) - Thực hiện chỉ tiêu số 16 theo Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy Ngã Bảy về “Mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc, chi bộ không có chi ủy 1 cuộc kiểm tra”, đến nay, Thành ủy Ngã Bảy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu này.

Kết quả, có 136 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và đã hoàn thành việc kiểm tra đối với 240/240 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Các cuộc kiểm tra tập trung vào 4 nội dung: kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện chương trình của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công; kiểm tra việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm và kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đúng quy trình và chất lượng, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn với tinh thần “lấy phòng ngừa, lấy xây là chính, là cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng cấp bách”.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>