Thành phố Ngã Bảy: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện

12/09/2023 | 07:29 GMT+7

(HG) - Mô hình chính quyền thân thiện cấp xã trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được triển khai tại 100% xã, phường vào năm 2021. Theo đánh giá, mô hình đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng “Chính quyền thân thiện” nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn thành phố Ngã Bảy với 6 tiêu chí, là: “cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện nụ cười công sở, các quy định về văn hóa công sở và quy tắc ứng xử; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”. Để tạo điều kiện thực hiện hiệu quả mô hình đối với tiêu chí cải cách TTHC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6/6 xã, phường đều được nâng cấp theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC. Hiện nay, toàn thành phố đang triển khai 428 dịch vụ công (DVC) được công bố, áp dụng và công khai trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang, trong đó có 269 TTHC cấp huyện (41 DVC trực tuyến toàn trình, 149 DVC trực tuyến một phần và 79 TTHC), 159 TTHC cấp xã (11 DVC toàn trình, 91 DVC một phần và 57 TTHC). Tất cả TTHC đều được áp dụng quy trình điện tử tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang, đạt 100% một cửa, một cửa liên thông. Hàng năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đều đạt trên 99%. Riêng trong năm 2023, UBND thành phố Ngã Bảy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>