Thành phố Vị Thanh: Thi hành kỷ luật 53 đảng viên vi phạm

04/05/2023 | 07:45 GMT+7

(HG) - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra 7 tổ chức đảng, 6 đảng viên và giám sát 7 tổ chức đảng, 7 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 43 tổ chức đảng, 22 đảng viên và giám sát 35 tổ chức đảng, 19 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy kiểm tra 27 tổ chức đảng, 4 đảng viên và giám sát 6 tổ chức đảng, 6 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 74 tổ chức đảng, 1 đảng viên và giám sát 29 tổ chức đảng, 30 đảng viên; chi bộ kiểm tra 858 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị định số 78/2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm; chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tài chính đảng...

Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 53 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 46, cảnh cáo 5 và khai trừ 2. Nội dung vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm nội quy, quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; chủ quan, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; mất thẻ Đảng không lý do chính đáng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; nguyên tắc tài chính đảng...

UBKT THÀNH ỦY VỊ THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>