Thành tựu một nhiệm kỳ

08/05/2023 | 18:03 GMT+7

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Vị Thủy nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức hội không ngừng phát triển vững mạnh về mọi mặt; vị trí, vai trò của hội nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện nhà tiếp tục được khẳng định.

Vườn mít tươi tốt của ông Sáng (trái) hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong những năm tới.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Vị Thủy thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt sớm và vượt cao so kế hoạch.

Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội Nông dân tỉnh, của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, sự hỗ trợ của UBND huyện, sự phối hợp của các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên nông dân huyện nhà.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Xác định công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với thực hiện tốt phong trào nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: “Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện được tỉnh chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân Việt Nam. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng tôi nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển và quản lý hội viên trên địa bàn”.

Đầu năm 2020, Hội Nông dân huyện chọn Chi hội Nông dân ấp 9, xã Vị Trung, làm điểm chỉ đạo của huyện trong thực hiện Nghị quyết 05. Để nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên và chất lượng hội viên, sau khi rà soát, xác định số lượng và đối tượng kết nạp hội viên, Hội Nông dân xã gặp các chi hội, hộ dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt, qua đó có kế hoạch giúp đỡ từng trường hợp cụ thể, tạo được niềm tin của các hộ đối với Hội Nông dân.

Đồng thời, phân công cán bộ đến hộ chưa có hội viên để vận động, cụ thể các hộ có tham gia chi, tổ hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án Quỹ hỗ trợ nông dân... nhằm thu hút nông dân vào tổ chức hội.

“Chúng tôi còn tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội và kiến thức cơ bản về hội cho các đối tượng nắm, hiểu và đồng tình vào Hội, góp phần cho Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, trong năm 2020, Hội Nông dân xã đã kết nạp 21/20 hội viên, đạt 105% so chỉ tiêu giao. Đến nay, Hội Nông dân xã đã tập hợp được 1.647 hội viên/1.814 hộ nông dân”, ông Phạm Hiếu Bỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Trung, cho biết.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội viên, Hội Nông dân huyện Vị Thủy còn chỉ đạo các cơ sở hội, chi hội cập nhật, quản lý sổ sách theo hướng dẫn của Tỉnh hội, riêng ở cơ sở quản lý theo ứng dụng tin học. Thực hiện tốt công tác kiểm tra phát thẻ hội viên. Thường xuyên quản lý hội viên về chính trị, tư tưởng, sinh hoạt, hoạt động, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền lợi hội viên. Nắm chắc những hội viên tiêu biểu để làm nòng cốt; hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ.

Về nội dung sinh hoạt chi, tổ hội luôn được đổi mới, gắn kết các nội dung chuyên đề trong sản xuất, nuôi trồng và tăng cường công tác tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở một số nơi trong và ngoài huyện, tạo hứng thú cho nông dân tham gia sinh hoạt.

Ngoài ra, Hội còn chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, nhất là tổ hội nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội về kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội.

Sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội, đến nay, công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến. Trong nhiệm kỳ, các cấp cơ sở hội kết nạp mới 5.318 hội viên, nâng toàn huyện có 16.791 hội viên/18.726 hộ nông dân, đạt 89,66% so Nghị quyết, trong đó có 16.791 hộ có hội viên, chiếm 89,66% hộ nông dân. 100% hội viên được phát thẻ hội; 85% hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ và các hoạt động của Hội.

Giúp chi hội thoát nghèo bền vững toàn diện

Thực hiện chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Vị Thủy đề ra chỉ tiêu mỗi cơ sở hội giúp 1 chi hội thoát nghèo bền vững, toàn diện. Qua đó, toàn huyện có 10 cơ sở hội đăng ký giúp thoát nghèo 10 chi hội với 155 hộ hội viên đăng ký thoát nghèo trong nhiệm kỳ. Đến nay, 10/10 chi hội đã thoát nghèo bền vững, toàn diện.

Năm 2018, quà rà soát, Hội Nông dân thị trấn Nàng Mau đăng ký giúp thoát nghèo bền vững toàn diện cho Chi hội Nông dân ấp 4, với 6 hộ hội viên nông dân đăng ký thoát nghèo. Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả, từ năm 2020 đến nay, Chi hội Nông dân ấp 4 đã không còn hộ hội viên nông dân nghèo.

Thoát nghèo từ cuối năm 2019 đến nay, gia đình ông Tô Văn Sáng, hội viên nông dân ấp 4, có đời sống kinh tế gia đình ngày càng khởi sắc.

Ông Sáng cho biết: “Lúc trước, do không có vốn làm ăn, con nhỏ nên nhà chỉ có mình tôi là lao động chính từ đó cuộc sống mới thiếu hụt. Sau khi được Hội Nông dân thị trấn giúp đỡ vay vốn làm ăn thoát nghèo, đến nay kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn”.

Năm 2019, gia đình ông Sáng được Hội tạo điều kiện vay 20 triệu đồng làm vốn chăn nuôi gà. Từ mô hình chăn nuôi có hiệu quả, ông tiếp tục có vốn để đầu tư cải tạo lại 1,5 công đất lúa lập vườn trồng mít. Hiện tại, ngoài duy trì chăn nuôi gà, ông Sáng đang sở hữu khoảng 100 gốc mít ruột đỏ hơn 1 năm tuổi, dự kiến năm sau sẽ cho trái chiếng. Ngoài ra, vợ ông đã có được việc làm ổn định từ vài năm nay nên gia đình có thêm nguồn thu ổn định hàng tháng. Cuối năm 2019 đến nay, gia đình ông Sáng thoát nghèo bền vững.

Theo Hội Nông dân thị trấn Nàng Mau, để giúp hội viên thoát nghèo bền vững, ngoài việc giúp các hộ hội viên nghèo tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh, Hội còn tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật; tham quan học tập các mô hình làm kinh tế có hiệu quả để thực hiện theo; phối hợp với các ngành tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ về cây giống, con giống để thực hiện các mô hình làm ăn có hiệu quả; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các thành viên trong hộ...

 Song song với việc giúp hội viên thoát nghèo thì trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Vị Thủy còn tập trung đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hàng năm, Hội phát động 13.110 hộ, đạt 70% hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Kết quả bình quân mỗi năm có 8.428/13.110 hộ, đạt 64,28% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 45% so với hộ nông dân, đạt 100,02% so Nghị quyết.

Từ hiệu quả của phong trào đến nay trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình cánh đồng lớn, mô hình “3 giảm 3 tăng”; “1 phải 5 giảm”, sạ hàng, sạ thưa; sản xuất lúa giống, sản xuất lúa chất lượng cao ST24, sản xuất gạo hữu cơ; mô hình canh tác trồng rau trong nhà lưới; mô hình nuôi lươn trong bể, nuôi ba ba, nuôi cá thát lát xen cá sặc rằn; mô hình trồng trầu...

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với thực hiện tốt phong trào nông dân đã góp phần giúp Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Vị Thủy nâng cao được vai trò, vị thế của tổ chức hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - đột khá - quyết tâm - khát vọng”, Hội Nông dân huyện Vị Thủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng sâu sát chi, tổ hội và nông dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân.

Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân; phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>