Thể hiện vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

15/02/2024 | 07:30 GMT+7

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự tin yêu của Nhân dân, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các thế hệ cán bộ, người lao động tuyên giáo, ngành Tuyên giáo Hậu Giang đã từng bước trưởng thành và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Cán bộ thị trấn Bảy Ngàn (phải) tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ

Các tuyến đường chính được xây dựng rộng 3,5m; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%... là những con số cho thấy kết cấu hạ tầng và đời sống người dân ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A đã nâng lên rõ rệt. Đáng vui hơn khi cuối năm qua, địa phương này được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đạt các tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đánh dấu sự phát triển mới của Bảy Ngàn.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn Phạm Hoàng Hiệp cho biết, thành quả kể trên được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tuyên giáo. Nhờ công tác này được thực hiện hiệu quả đã tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao, để cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân là một khối, ý Đảng, lòng dân là một, tạo nền tảng xây dựng hoàn thành các tiêu chí thị trấn đô thị văn minh.

Toàn thị trấn có 22 tuyên truyền viên; ngoài ra, mỗi ấp còn thành lập 1 tổ tuyên truyền với thành phần gồm bí thư, phó bí thư chi bộ, người phụ trách công tác Mặt trận, đoàn thể ấp. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân.

Khi tư tưởng đã thông, người dân sẵn sàng đồng lòng, ủng hộ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Thấy tuyến lộ của ấp bị xuống cấp, hư hỏng, gia đình ông Chung Văn Tìm, ở ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, đóng góp cát, đá, xi măng để giặm vá nhiều đợt, với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Chưa kể, ông còn đóng góp sửa chữa lộ làng ở các ấp khác.

Ông Tìm chia sẻ: “Nghe chính quyền địa phương tuyên truyền nên tôi hiểu được việc xây dựng đô thị văn minh là chủ trương đúng đắn, góp phần thay đổi diện mạo ở địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Do đó, chúng tôi có trách nhiệm cùng tham gia thực hiện, mỗi người đóng góp tùy theo điều kiện thực tế của gia đình, nhất là trong công tác xây dựng, sửa chữa đường sá, vệ sinh cảnh quan môi trường”.

Rõ ràng, nhờ công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện hiệu quả đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân thị trấn Bảy Ngàn trong xây dựng đô thị văn minh. Bà con dù chưa giàu về vật chất nhưng giàu tình yêu quê hương. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân và gia đình để phục vụ cho sự phát triển chung.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn Phạm Hoàng Hiệp cho biết thêm: “Công tác tuyên giáo trên địa bàn luôn bám sát và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; ra sức tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin, sức mạnh to lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất, là tiền đề để thị trấn có được thành quả phát triển của ngày hôm nay”.

Nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho hay thời gian qua, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động. Toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu, chủ động, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy.

Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, đột phá trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ để tổ chức thực hiện. Tiêu biểu như tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, nội dung 2 tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 15 ngày 13-7-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; biên soạn sách và xây dựng nội dung Bộ phim tài liệu chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh; xây dựng kế hoạch và tiến hành biên soạn quyển Địa chí Hậu Giang theo quy chuẩn Địa chí quốc gia Việt Nam.

Cũng theo ông Lê Công Lý, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cấp ủy đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền và sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học. Nội dung, hình thức không ngừng được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên, đặc biệt phát huy hiệu quả hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, giúp quá trình triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết rất nhanh, số lượng tham gia nhiều hơn.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong giám sát việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nhanh nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022 - 2023 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh với phương châm “cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sáng kiến, hiến kế trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về các thành tựu của tỉnh, quảng bá hình ảnh tỉnh nhà, tạo ấn tượng sâu đậm về một Hậu Giang “Đổi mới - đột phá - quyết tâm - khát vọng”, vững bước đi lên hòa vào sự phát triển chung của đất nước. Công tác dư luận xã hội được nâng lên theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện thường xuyên với nhiều kết quả nổi bật. Công tác chăm bồi, giáo dục, xây đắp và củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy tinh thần hăng say cống hiến, tích cực thi đua, hành động quyết liệt, góp phần đưa Hậu Giang đạt nhiều kết quả rất ấn tượng trong thời gian qua.

Có thể nói, với những kết quả nổi bật nêu trên, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần quan trọng ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

“Thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tuyên giáo tỉnh nhà cần phải tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; có khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên, khát vọng về một Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Đồng thời, phải có những hành động cụ thể, quyết liệt để biến khát vọng trở thành hiện thực”, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>