Thêm hình thức tôn vinh, khen thưởng

29/09/2023 | 09:14 GMT+7

Đó là danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang danh dự. Hai danh hiệu cao quý này của tỉnh sẽ dành tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Hậu Giang, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao hoa và bằng khen biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Quyết định số 24/2023 ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định xét tặng danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang danh dự chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, được áp dụng đối với cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nhân dân; các đơn vị sự nghiệp.

Quyết định này cũng được áp dụng đối với các tổ chức tôn giáo; các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; Nhân dân trên địa bàn tỉnh; cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xét tặng cho cả hai danh hiệu.

Trong đó, Công dân Hậu Giang tiêu biểu, là công dân Việt Nam, có quê quán Hậu Giang, sinh sống hoặc làm việc tại Hậu Giang (không phân biệt độ tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp) đạt tiêu chuẩn theo quy định. Công dân Hậu Giang danh dự, là công dân Việt Nam, không có quê quán Hậu Giang và người nước ngoài (không phân biệt độ tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp) đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Để đạt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu, thì cá nhân phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Hậu Giang; tiêu biểu, đi đầu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện, an ninh - quốc phòng, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - kiệm - liêm - chính - chí công - vô tư.

Còn cá nhân được xét tặng danh hiệu Công dân Hậu Giang danh dự phải đạt các tiêu chuẩn về chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Có đóng góp đặc biệt quan trọng, thiết thực, hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Hậu Giang trên các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện, an ninh - quốc phòng, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Về nguyên tắc xét tặng danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang danh dự, quy định nêu rõ: Việc xét, chọn phải đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; kết hợp hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Thành tích để xét tặng danh hiệu cho các cá nhân được tính từ năm 2004 (năm thành lập tỉnh Hậu Giang) đến thời điểm xét tặng. Mỗi cá nhân chỉ được tặng một danh hiệu và một lần duy nhất. Không áp dụng hình thức truy tặng danh hiệu. Số lượng được xét tặng không quá 10 cá nhân trong một năm cho cả hai danh hiệu.

Trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quy định, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, lựa chọn các cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong lĩnh vực phụ trách, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ), thời gian trong tháng 10 hàng năm. Quyết định cũng quy định, cá nhân đạt danh hiệu Công dân Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang danh dự được tặng hiện vật khen thưởng và kèm theo tiền thưởng 10 lần mức lương cơ sở.

NGUYỄN NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>